Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πειραματική προσομοίωση και αξιολόγηση πτήσεων μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων για τη φωτογραμμετρική απόδοση γεωμορφολογικών ογκομετρήσεων

Chliara Chrysoula

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B75160B4-A527-4EEE-A39F-15526184B284
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρυσούλα Χλιάρα, "Πειραματική προσομοίωση και αξιολόγηση πτήσεων μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων για τη φωτογραμμετρική απόδοση γεωμορφολογικών ογκομετρήσεων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90680
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αξιοπιστία μέτρησης του όγκου εδαφικών παραμορφώσεων αποτελεί ένα σημαντικό αντικείμενο αξιολόγησης των εφαρμογών που σχετίζονται τόσο με την εξόρυξη ορυκτών πόρων, όσο και με τις φυσικές καταστροφές που οδηγούν σε μετακινήσεις εδαφικών μαζών. Ο υπολογισμός του όγκου γενικά επιτυγχάνεται με κλασικές τοπογραφικές μεθοδολογίες, ωστόσο λόγω της μορφολογικής κατάστασης και θέσης των αποθεμάτων η εκτίμηση αυτή μπορεί να είναι δύσκολη, π.χ. λόγω προσβασιμότητας και γεωμετρίας. Η ανάγκη για μια ασφαλή, αξιόπιστη αλλά και οικονομική μεθοδολογία γεωμετρικής τεκμηρίωσης και ποσοτικοποίησης των εδαφικών όγκων, μπορεί να υποστηριχθεί από ιπτάμενα μη επανδρωμένα οχήματα (UAV), των οποίων η εφαρμογή παρουσιάζει μία αξιοσημείωτη άνθηση στην εποχή μας.Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η πειραματική αξιολόγηση του σχεδιασμού πτήσεων μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων, για τη βέλτιστη φωτογραμμετρική απόδοση γεωμορφολογικών ογκομετρήσεων. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από την διαπιστωμένη ελλιπή πληροφορία στην εκτίμηση της ακρίβειας, αλλά και την αυτοματοποιημένη παραγωγή τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων από τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται ευρέως σε σχετικές εφαρμογές ογκομέτρησης. Συνεπώς, τα εμπορικά λογισμικά δεν παρέχουν επαρκή στοιχεία σχετικά με την καταλληλόλητα και αξιοπιστία της φωτογραμμετρικής μεθόδου για την παραγωγή υψηλής ακρίβειας τρισδιάστατων δεδομένων, ικανών για να αποκαταστήσουν τη χρήση των παραδοσιακών μεθόδων ογκομέτρησης.Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιείται συλλογή εικόνων οι οποίες τίθενται σε κατάλληλη επεξεργασία ώστε να προκύψει η ψηφιακή ανακατασκευή τριδιάστατων μοντέλων γεωμορφολογικών σχηματισμών. Επιπλέον, αξιολογούνται οι καταλληλότερες συνθήκες πτήσης, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη η ογκομέτρηση για την περιοχή ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στο ύψος πτήσης, τον αριθμό των σημείων ελέγχου και την πυκνότητά τους, το ποσοστό επικάλυψης των εικόνων, την ανάλυση των εικονοστοιχείων, τη μορφολογία της περιοχής μελέτης, τη φωτεινότητα των εικόνων, και τη χρήση διαφορετικών καμερών.Καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα της πειραματικής επιβεβαίωσης ογκομετρήσεων μεγάλης κλίμακας, σχεδιάζεται και χρησιμοποιείται μία πειραματική διάταξη μικρής κλίμακας που περιλαμβάνει τη χρήση γνωστής ποσότητας άμμου, άρα και γνωστού όγκου. Έτσι δίνεται η δυνατότητα εύκολης σχετικά επαναληψιμότητας των πειραμάτων, διευκολύνεται η αναδιάταξη της άμμου σε διάφορες μορφοποιήσεις και επιτυγχάνεται η a priori γνώση του αναμενόμενου όγκου με μεγάλη ακρίβεια, ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί η επικύρωση των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με τα πειράματα που έλαβαν χώρα, και μέσω προσέγγισης της συσχέτισης μεταξύ των παραμέτρων που εξετάσαμε, τεκμηριώνεται μια ευαισθησία στην τοποθέτηση των σημείων ελέγχου, ενώ άλλες ιδιότητες όπως αυτές του ύψους πτήσης, φαίνεται να παρουσιάζουν μικρότερη βαρύτητα για την προσέγγιση του όγκου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά