Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επιχειρησιακό στρες και ψυχική ανθεκτικότητα στο στρατιωτικό περιβάλλον

Prassas Evangelos

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/6F17000F-90B5-4F9D-B587-A052059387DD-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90755-
Γλώσσαel-
Μέγεθος170 σελίδεςel
ΤίτλοςΕπιχειρησιακό στρες και ψυχική ανθεκτικότητα στο στρατιωτικό περιβάλλον el
ΤίτλοςBusiness stress and mental resilience in the military environmenten
ΔημιουργόςPrassas Evangelosen
ΔημιουργόςΠρασσας Ευαγγελοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Tsafarakis Steliosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Τσαφαρακης Στελιοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Karanasiou, Ireneen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Καραμανώλη, Βάσια Ιγνen
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
ΕκδότηςHellenic Army Academyen
ΕκδότηςΣτρατιωτική Σχολή Ευελπίδωνel
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Production Engineering and Managementen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησηςel
ΠερίληψηΣκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί η διαδικασία λήψης απόφασης στο στρατιωτικό πλαίσιο και η επίδρασης της ψυχικής ανθεκτικότητας των στρατιωτικών αλλά και του στρατιωτικού βίου σε σχέση με το επιχειρησιακό στρες κατά τη διαδικασία αυτή. Διενεργήθηκεπροςτούτοέρευνα (Ν194) μετηχρήσηερωτηματολογίων:MilitaryLifeScale (Zohar 2004),Melbourne DecisionMakingQuestionnaire (Mann, 1977),Karamanoli, V. (2017) Military Resilience the scale, International Society of Military Sciences, 15-17 November 2017 Norwegian Defence University College, Norway, Oslo. Είναι γνωστό ότι το στρατιωτικό περιβάλλον εκθέτει το στρατιωτικό προσωπικό σε πλήθος στρεσογόνων παραγόντων. Η θεωρητική προβληματική κινήθηκε γύρω από το θέμα της επίδρασης του επαγγέλματος στο στρατό στην ψυχική ανθεκτικότητα και την επίδραση στην ποιότητα ζωής, και τη διαδικασία λήψης απόφασης σε άτομα που εργάζονται στο χώρο αυτό. Η έννοια του στρες,που είναι διακριτή από εκείνη του άγχους, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη στρατιωτική ζωή, ενώ οι διαστάσεις του στρες και ιδιαίτερα το επιχειρησιακό στρεςενδιαφέρει κυρίως στα πλαίσια αυτά. Ερευνάται το επιχειρησιακό στρες ιστορικά, κλινικά και περιπτωσιολογικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην σχέση του επιχειρησιακού στρες με την ψυχική ανθεκτικότητα στο στρατιωτικό περιβάλλον. Η ψυχική ανθεκτικότητα στο στρατιωτικό περιβάλλον είναι σημαντικό να ενισχύεται καθώς συμβάλλει στην πρόληψη της ψυχοπαθολογίας, τη θεραπεία του τραύματος και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινότητας. Τα ερευνητικά ερωτήματα αναζητούν τη σχέση της λήψης απόφασης, της διαχείρισης του στρες και τη μεταβλητή της ψυχικής ανθεκτικότητας ως προστατευτικού παράγοντα για το στρες.Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη συσχέτιση της διαδικασίας λήψης απόφασης, του επιπέδου στρες κατά τη στρατιωτική ζωή και της ψυχικής ανθεκτικότητας. Τέλος, τίθενται οι προοπτικές της έρευνας.el
ΠερίληψηThe purpose of this paper was to investigate the decision-making process in the military context and the impact of military and military life mental resilience in relation to operational stress during this process. A survey was conducted for this purpose (N194) using questionnaires for these three variables. It is known that the military environment exposes military personnel to a number of stressors. The theoretical problematic moved around the issue of the effect of the profession on the army in mental resilience and the impact on quality of life, and the decision-making process in people working in this field. The concept of stress, which is distinct from that of stress, plays an important role in military life, while the dimensions of stress and especially operational stress are of particular interest in this context. The operational stress is investigated historically, clinically and case-by-case. Particular emphasis is placed on the relationship between operational stress and mental resilience in the military environment. Mental resilience in the military environment is important to enhance as it contributes to the prevention of psychopathology, wound healing and community resilience enhancement. Research questions look at the relationship between decision making, stress management and the variability of mental resilience as a protective factor for stress. The results highlight the correlation between the decision-making process, stress level during military life and mental resilience. Finally, the perspectives of the research are set.en
ΤύποςΜεταπτυχιακή Διατριβήel
ΤύποςMaster Thesisen
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/en
Ημερομηνία2021-10-29-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2020-
Θεματική ΚατηγορίαΣτρατιωτικό περιβάλλονel
Θεματική ΚατηγορίαMilitary environmentel
Θεματική ΚατηγορίαΨυχικές διαταραχέςel
Θεματική ΚατηγορίαBusiness stressen
Θεματική ΚατηγορίαΕπιχειρησιακό στρεςel
Θεματική ΚατηγορίαAnxietyen
Θεματική ΚατηγορίαΆγχοςel
Θεματική ΚατηγορίαStressen
Θεματική ΚατηγορίαΣτρεςel
Θεματική ΚατηγορίαMental resistanceen
Θεματική ΚατηγορίαPTSDen
Βιβλιογραφική ΑναφοράΕυάγγελος Πρασσάς, "Επιχειρησιακό στρες και ψυχική ανθεκτικότητα στο στρατιωτικό περιβάλλον ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2020el
Βιβλιογραφική ΑναφοράEvangelos Prassas, "Business stress and mental resilience in the military environment", Master Thesis, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Hellenic Army Academy, Chania, Greece, 2020en

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά