Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πρακτικές πολεοδομικής ανασυγκρότησης: Η περίπτωση του ιστορικού κέντρου Χανίων

Pateraki Despoina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/10392636-DBB5-450B-9871-9F9D99524715
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δέσποινα Πατεράκη, "Πρακτικές πολεοδομικής ανασυγκρότησης: Η περίπτωση του ιστορικού κέντρου Χανίων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90773
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή σε πρώτο στάδιο εξετάζονται εφαρμογές για την ένταξη και την βιώσιμη συλλειτουργία του ιστορικού ιστού με τον συνεχώς αναπτυσσόμενο σύγχρονο πολεοδομικό ιστό, μέσα από ένα πλαίσιο πολιτικών για την χωροταξική οργάνωση των χρήσεων γης. Το συγκεκριμένο πλαίσιο θα περιλαμβάνει δράσεις αστικής αναζωογόνησης, λαμβάνοντας υπόψη εφαρμογές που υλοποιήθηκαν ευρωπαϊκό χώρο. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέγεται το πολυπολιτισμικό ιστορικό κέντρο της μεσαιωνικής πόλης των Χανίων, καθώς αποτελεί ένα αξιόλογο σύμπλεγμα αρχιτεκτονικής, πολιτισμού και ιστορίας. Με σκοπό την πολεοδομική αναδιοργάνωση και την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη του ιστορικού κέντρου Χανίων, γίνεται ανάλυση των κατευθύνσεων των υπερκείμενων βαθμίδων πολιτικών του θεσμικού πλαισίου και της υφιστάμενης κατάστασης. Στο επόμενο στάδιο, προτείνονται μια σειρά στρατηγικών και παρεμβάσεων λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ανάγκες, προοπτικές καθώς και τις αδυναμίες που έχουν εξαχθεί από την ανάλυση της μελέτης περίπτωσης και λοιπών ευρωπαϊκών παραδειγμάτων εφαρμογής. Οι στρατηγικές και οι παρεμβάσεις που προτείνονται στο πλαίσιο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής αποσκοπούν στην δημιουργία μιας πολύ-λειτουργικής συστάδας διαφορετικών λειτουργιών, βιώσιμη για την τοπική κοινωνία καθώς και για τους επισκέπτες στο εγγύς μέλλον.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά