Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυρρήνια Κισάμου - Προσεγγίζοντας τα ζητήματα προστασίας ενός παραδοσιακού συνόλου.

Mountokalaki Ioanna, Vasilakaki Eirini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/933118D7-455C-4280-8FA0-5B38F736CB22
Έτος 2021
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννα Μουντοκαλάκη, Ειρήνη Βασιλακάκη, "Πολυρρήνια Κισάμου - Προσεγγίζοντας τα ζητήματα προστασίας ενός παραδοσιακού συνόλου.", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90834
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η προβολή της αξίας των οικισμών με ιστορικό χαρακτήρα, η κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και η διατύπωση γενικών αρχών και μεθοδολογίας για την ολοκληρωμένη προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη τους. Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε ο οικισμός της Πολυρρήνιας. Ο συνεκτικός πολεοδομικός ιστός, ο αρχαιολογικός χώρος και η πληθώρα αυθεντικών στοιχείων της τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής συντηρούν ζωντανή την ιστορική μνήμη του οικισμού. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση και μελέτη του οικιστικού συνόλου, μέσω της καταγραφής της παλαιότητας, των υψών και της κατάστασης διατήρησης όλων των κτιρίων.Έπειτα από επιτόπιες καταγραφές στον οικισμό έγινε αναγνώριση των κατασκευαστικών και μορφολογικών στοιχείων των κτιρίων του οικισμού, καθώς επίσης, παρατηρήθηκαν και οι διαφορές τους από το παρελθόν έως και σήμερα. Στο δημόσιο χώρο επιχειρήθηκε η αναγνώριση του πολεοδομικού ιστού και των χαρακτηριστικών του δημόσιου χώρου, όπως πλατείες, πλατώματα, λιθόστρωτα επιστρώσεις, δίκτυα και αστικός εξοπλισμός, με σκοπό να γίνουν κατανοητά τα στάδια της εξέλιξης του.Η υφιστάμενη κατάσταση στην Πολυρρήνια αποκαλύπτει τον επείγοντα χαρακτήρα που έχει σήμερα το ζήτημα της διατήρησης ιστορικών τόπων και παραδοσιακών οικισμών σε ένα κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται. Σκοπός είναι ο γενικότερος προβληματισμός ο οποίος γεννά τα εξής ερωτήματα: Η διατήρηση των οικισμών μπορεί να περιοριστεί στην προστασία των μορφολογικών στοιχείων τους; Μέσα από ποιο θεσμικό πλαίσιο θα μπορέσει να ενεργοποιηθεί και να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία;Όπως διαπιστώνεται στα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας, η κινητοποίηση των πολιτών και η συνεργασία με αρμόδιους φορείς μπορεί αλλά και πρέπει να δώσει έγκυρες και ουσιαστικές λύσεις στα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πολιτιστική μας κληρονομιά.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά