Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Θέρμανση – ψύξη τριών κτηρίων με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Anastasiadis Thomas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AE4DE52C-5855-4B6B-8FD6-FA7C01D50DB0
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θωμάς Αναστασιάδης, "Θέρμανση – ψύξη τριών κτηρίων με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90839
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια τα κράτη στρέφονται στην αναζήτηση τεχνικών αξιοποίησης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, προκειμένου να μειωθεί χρήση συμβατικών καυσίμων και να αντιμετωπιστεί η διαρκής άνοδος της τιμής τους αλλά κυρίως η επιβάρυνση του περιβάλλοντος.Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή τριών συστημάτων ψύξης – θέρμανσης που χρησιμοποιούν γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και καλούνται να υποστηρίξουν δύο μονοκατοικίες και ένα επαγγελματικό χώρο σε τρείς περιοχές της Ελλάδας. Οι περιοχές στις οποίες έγιναν οι εφαρμογές είναι η Θεσσαλονίκη, η Άρτα και η Κατερίνη.Η μέθοδος που ακολουθείται για το σχεδιασμό του κάθε συστήματος περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες:i. Υπολογισμός θερμικών απωλειών του κτιρίου. Στη μελέτη αυτή λαμβάνεται υπ’ όψιν η περιοχή στην οποία είναι κατασκευασμένο το εκάστοτε κτίριο (κλιματικά δεδομένα περιοχής), τα δομικά στοιχεία, οι μονώσεις και τα κουφώματα του.ii. Υπολογισμός διαστάσεων γεωεναλλάκτη.Για την εκπόνηση του ερευνητικού μέρους ελήφθησαν υπ’ όψιν μια σειρά παραδοχών:i. Οι δυσμενέστερες κλιματικά συνθήκες περιλαμβάνουν την ημέρα του έτους κατά την οποία το χειμώνα επικρατεί η μικρότερη μέση ελάχιστη θερμοκρασία.ii. Τα γεωθερμικά στοιχεία του εδάφους στο οποίο καλούμαστε να εγκαταστήσουμε τους αντίστοιχους γεωεναλλάκτες κάθε περιοχής λαμβάνονται από της μελέτες του ΚΑΠΕ.Για την εκπόνηση του ερευνητικού μέρους χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω λογισμικά πακέτα:i. ADAPTMANAGERΧρησιμοποιήθηκε για την μελέτη των θερμικών απωλειών των κτιρίων. ii. MS ExcelΤο σύνολο των αλγεβρικών υπολογισμών πραγματοποιήθηκε σε υπολογιστικά φύλλα excel.iii. AYTOCADΧρησιμοποιήθηκε για την χάραξη των κυκλωμάτων της ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά