Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ενεργειακή αξιολόγηση κτιρίου σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (ΜΕΚ) με τη χρήση γραφημάτων γνώσεως

Lygerakis Filippos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/EA3F1012-DB83-493F-A68A-D7C74CB19EFB
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Φίλιππος Λυγεράκης, "Ενεργειακή αξιολόγηση κτιρίου σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (ΜΕΚ) με τη χρήση γραφημάτων γνώσεως", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90841
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο κύριος στόχος αυτής της διατριβής είναι η δημιουργία ενός Γραφήματος Γνώσεως (ΓΓ) για ένα κτίριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (ΜΕΚ), το οποίο θα περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών αισθητήρων, και στη συνέχεια να εφαρμόσει ένα ερώτημα ανακάλυψης και ανάκτησης δεδομένων στο ΓΓ, προκειμένου να γίνει μια αξιολόγηση για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την θερμική άνεση του κτιρίου. Το κτίριο ΜΕΚ που επιλέχθηκε ως περιπτωσιολογική μελέτη είναι το Leaf House, ένα κτίριο έξι διαμερισμάτων τελευταίας τεχνολογίας, που χτίστηκε από τον Όμιλο Loccioni. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλάμβανε πρώτα την έρευνα της τελευταίας τεχνολογίας σχετικά με τα ΓΓ σε κτίρια ΜΕΚ, τα εργαλεία μοντελοποίησης οικοδομικών πληροφοριών (ΜΟΠ), τα ΓΓ στην βιομηχανία της αρχιτεκτονικής, της μηχανικής και των κατασκευών (ΑΜΚ) και ορισμένες χρήσεις και εφαρμογές τους στη βιομηχανία δομημένου περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, ακολουθεί η δημιουργία του ΓΓ τουLeaf House, καθώς και ένα ερώτημα ανακάλυψης και εξαγωγής δεδομένων ως παράδειγμα χρήσης του ΓΓ. Μετά από αυτό πραγματοποιείται αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης για το Leaf House, μαζί με μια εκτίμηση θερμικής άνεσης, με τη χρήση του Δείκτη Δυσφορίας (ΔΔ), και τέλος διεξάγωνται κάποια συμπέρασμα των ΓΓ στα κτίρια ΜΕΚ. Τα δεδομένα από τους διάφορους αισθητήρες και σημεία ρύθμισης που φιλοξενεί το κτίριο θα είναι διαθέσιμα από τη βάση δεδομένων MyLeaf, προκειμένου να τροφοδοτηθεί αυτό το ΓΓ. Το ΓΓ θα απεικονιστεί με το Brick Viewer και το Brick Studio, προκειμένου να παρουσιαστεί η σύνδεση μεταξύ των κόμβων αυτού του KG. Υπολογίστηκε ότι η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ήταν 32,8MWh ή 69,8kWh/m2, το 64% των οποίων προερχόταν από την κατανάλωση συστήματος HVAC και το 36% από την ηλεκτρική κατανάλωση των διαμερισμάτων. Επίσης, η συνολική καθαρή ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2020 ήταν 9.801kWh και η συνολική καθαρή κανονικοποιημένη ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2020 ήταν 20,9kWh/m2. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για το ερώτημα ανακάλυψης και εξαγωγής δεδομένων, είναι μια απλή και γρήγορη διαδικασία που παρέχει στον χρήστη, που προέρχεται από οποιοδήποτε υπόβαθρο, αποτελέσματα ανάλυσης δεδομένων χωρίς τη χρήση ΜΟΠ και με πληροφορίες σχετικά με το κτίριο. Η εκτίμηση θερμικής άνεσης, η οποία εξέτασε τον Δείκτη Δυσφορίας και στα έξι διαμερίσματα, έδειξε ότι υπήρξε περίοδος το 2020,κατά τη θερινή περίοδο κυρίως, όπου κάτω από το 50% του πληθυσμού αισθάνθηκε δυσφορία. Οι μήνες που διήρκεσε η δυσφορία διέφεραν μεταξύ των διαμερισμάτων. Τα διαμερίσματα που βρίσκονται στον μεσαίο όροφο είχαν το μικρότερο χρονικό διάστημα με θερμική δυσφορία, σε σύγκριση με το ισόγειο και τον τελευταίο όροφο, οι οποίοι είχαν μεγαλύτερη χρονική περίοδο θερμικής δυσφορίας, με τον τελευταίο όροφο να έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια. Επιπλέον, το ΓΓ σε ένα κτίριο ΜΕΚ παρέχει μια ιεραρχική αναπαράσταση των οντοτήτων του κτιρίου, η οποία χρησιμοποιείται ως βάση για πολλές ιδέες ερωτημάτων και εκμηδενίζει την ανομοιογένεια που προέρχεται από διαφορετικά μοντέλα αναπαράστασης κτιρίων, καθώς και δίνει στα δεδομένα περισσότερο νόημα και χρησιμότητα, λόγω των εισαγόμενων οντολογιών. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το ίδιο ΓΓ διαχειρίζεται με έναν απλό τρόπο, πολλαπλές διαφορετικές βάσεις δεδομένων και αισθητήρες, σε συνδιασμό με την εύκολη πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες που ο χρήστης μπορεί να ανακαλύψει και να εξαγάγει, σύμφωνα με τον τρέχων σκοπό. Συνεχίζοντας, το ΓΓ επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν ερωτήματα και να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις οντότητες και τα δεδομένα του κτιρίου σε μια κοινή διαδικασία. Τέλος, το ΓΓ χρησιμοποιείται για σύνθετη συσχέτιση συστημάτων και ανάλυση δεδομένων χωρίς χρήση εργαλείων ΜΟΠ.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά