Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πρόταση ενοποίησης του Θεμιστόκλειου τείχους με τον αστικό ιστό της Αθήνας

Gazi Maria-Zoi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B8501FEA-D873-4371-9521-1F1660907FCE
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία-Ζωή Γαζή, "Πρόταση ενοποίησης του Θεμιστόκλειου τείχους με τον αστικό ιστό της Αθήνας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90873
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό τη μόρφωση τεκμηριωμένης χωροταξικής και πολεοδομικής πρότασης για την ενοποίηση των αρχαιολογικών καταλοίπων του θεμιστόκλειου τείχους, με τον αστικό ιστό της πρωτεύουσας, μέσω ενός πλέγματος πεζοδρομήσεων. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, θα γίνει αναφορά στα ιστορικά και πολεοδομικά στοιχεία της Αθήνας, καθώς και στις αναπλάσεις που έχουν γίνει στην πόλη. Στο δεύτερο μέρος, γίνεται αναφορά στα ιστορικά στοιχεία του τείχους, αλλά και σε όλα τα σημεία, όπου έχουν εντοπιστεί κατάλοιπα, διαχωρίζοντάς τα σε δύο βασικές κατηγορίες, σε επισκέψιμα και μη. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται παράθεση παραδειγμάτων, τόσο από πόλεις του εξωτερικού, όσο και της Ελλάδας, οι οποίες έχουν αναδείξει τα τείχη τους. Στόχος της παράθεσης αυτής, είναι να γίνει κριτική αξιολόγηση στις στρατηγικές των πόλεων αυτών, προκειμένου να γίνει εφαρμογή των στρατηγικών και στην περίπτωση της θεμιστόκλειας οχύρωσης. Ο στόχος της εργασίας, δηλαδή, η ολοκληρωμένη πρόταση πεζοδρομήσεων, αναπτύσσεται στο τέταρτο κεφάλαιο. Λόγω της μεγάλης έκτασης που καταλαμβάνει το τείχος, τμήματα του οποίου είναι διάσπαρτα στην Αθήνα, επίκεντρο της εργασίας θα αποτελέσει η περιοχή του Θησείου, περιοχή στην οποία, δεν έχει γίνει η κατάλληλη προβολή των αρχαιολογικών καταλοίπων του. Εν συνεχεία, προτείνεται η ανάδειξή του θεμιστόκλειου τείχους, μέσω των πεζοδρομήσεων, στα σημεία εκείνα όπου βρίσκονται αρχαιολογικά κατάλοιπα insitu, ενώ θα αναλυθούν και οι λόγοι για τους οποίους κρίνονται απαραίτητες οι πεζοδρομήσεις αυτές. Στόχος των πεζοδρομήσεων στην περιοχή του Θησείου, είναι αφενός η ανάδειξη της οχύρωσης των Αθηνών, αφετέρου οι επεμβάσεις αυτές να συμβάλλουν στην ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς, καθιστώντας την περιοχή πόλο έλξης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά