Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Gas hydrate reservoirs: Detection, simulation and production technologies

Krsmanovic Vanja

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/58A559F7-E50E-460C-855F-A0204AFAE360
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Vanja Krsmanovic, "Gas hydrate reservoirs: Detection, simulation and production technologies ", Master Thesis, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90919
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι υδρίτες φυσικού αερίου (gas hydrates) διανέμονται σε όλο τον πλανήτη, κυρίως σε θαλάσσια περιβάλλοντα και σε περιοχές permafrost. Εάν οι μέθοδοι παραγωγής που αναπτύσσονται θα μπορούσαν να είναι οικονομικά κερδοφόρες, οι τεράστιες ποσότητες αποθεμάτων υδριτών φυσικού αερίου θα αποτελούσαν πιθανή πηγή ενέργειας. Προκειμένου να αναπτυχθούν εργασίες γεώτρησης και παραγωγής σε αυτόν τον τύπο ταμιευτήρων, πρέπει να διερευνηθεί ο σχηματισμός και η αποσύνθεση των υδριτών. Λόγω του ότι δεν πραγματοποιούνται πολλές εργασίες παραγωγής σε ταμιευτήρες υδριτών φυσικού αερίου και επομένως δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα δεδομένα παραγωγής, είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθούν αριθμητικές προσομοιώσεις προκειμένου να προβλεφθούν παραγωγές σε πειραματικές μελέτες και δοκιμές παραγωγής πεδίου.Σε αυτή τη διατριβή, έγινε μια επισκόπηση των ταμιευτήρων υδριτών φυσικού αερίου, με έμφαση σε ταμιευτήρες που βρίσκονται σε περιοχές permafrost, όπως οι Mallik, Messoyakha και North Alaska Slope. To πεδίο Mallik διατρήθηκε το 1998, ενώ το επίκεντρο της έρευνας ήταν το Gas Hydrate Research Well Program που εφαρμόστηκε στην τοποθεσία Mallik 2002, τη θερμική έγχυση και την αποσυμπίεση του in-situ σχηματισμού υδριτών φυσικού αερίου. Πραγματοποιήθηκαν τρεις δοκιμές και παρατηρήθηκαν τρεις ζώνες υδριτικών στρωμάτων. Το Messoyakha Gas Field βρίσκεται στη Σιβηρική permafrost περιοχή, στη Ρωσία. Ήταν το πρώτο πεδίο υδριτών που ανακαλύφθηκε και είναι το μόνο στο οποίο πραγματοποιήθηκε μακροπρόθεσμη παραγωγή. Η παραγωγή φυσικού αερίου έφτασε στο μέγιστο των πρώτων ετών παραγωγής έως το 1982.Τα στοιχεία για την εμφάνιση υδριτών αερίου στην Alaska North Slope προέρχονται από την ανάλυση πυρήνων και καταγραφών (downhole logs) από τις δοκιμαστικές γεωτρήσεις (test wells) υδριτών αερίου: τις γεωτρήσεις Mount Elbert και ο Iġnik Sikumi. Η τοποθεσία υδριτών αερίου Mount Elbert βρίσκεται στο Milne Point Field κοντά στην πετρελαιοφόρα περιοχή του Prudhoe Bay. Τον Δεκέμβριο του 2018, οι εργασίες γεώτρησης επιβεβαίωσαν τελικά την παρουσία ταμιευτήρων υδριτών αερίου. Χρησιμοποιήθηκε η νέα μέθοδος παραγωγής, έγχυση CO2, και φαίνεται να είναι τεχνικά εφικτή όταν έρχεται σε συνδυασμό με την αποσυμπίεση. Το Nankai Trough, παράδειγμα παραγωγής υδριτών αερίου σε offshore περιοχή, παρουσιάζεται λόγω του ότι πραγματοποιήθηκαν δύο δοκιμές παραγωγής σε αυτό το πεδίο. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ήταν η αποσυμπίεση και ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να αποδείξει ότι η παραγωγή υδριτών αερίου σε offshore περιοχές μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά