Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η Εξέλιξη της έννοιας του Υπερβατικού από το «τρομερό» στο ανοίκειο. Μεταγραφές της ποιητικής του μεταφυσικού στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και στο έργο του Louis I. Kahn.

Naxakis Kyriakos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A515758A-BA30-48EA-B0DB-9D51744FF367
Έτος 2021
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ναξάκης Κυριάκος, "Η Εξέλιξη της έννοιας του Υπερβατικού από το «τρομερό» στο ανοίκειο. Μεταγραφές της ποιητικής του μεταφυσικού στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και στο έργο του Louis I. Kahn", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90923
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το θέμα της ερευνητικής είναι το Υπερβατικό, από το Τρομερό του EdmundBurke, στο Ανοίκειο του Sigmund Freud, και την χωρική αποξένωση, μεστόχο την κατανόηση των στοιχείων που συνθέτουν τη σύγχρονηαρχιτεκτονική του Υπερβατικού. Εστιάζοντας στον Burke και το μεγαλειώδεςστη φύση, γίνεται αναγνώριση των αιτιών ενεργοποίησης του τρομερού, μεπρόθεση τον εντοπισμό των εκφράσεών τους σε έργα της σύγχρονηςαρχιτεκτονικής. Από το μεγαλειώδες στον τρόμο, γίνεται μετάβαση στονυφέρπων φόβο του Ανοικείου και στην κατανόηση των ποιοτήτων τηςχωρικής αποξένωσης με σκοπό την εμβάθυνση επάνω στην αρχιτεκτονικήτου Ανοικείου. Η ερευνητική ολοκληρώνεται με την εστίαση στην Τάξη, στοέργο του Louis I. Kahn, σε μια προσπάθεια αφομοίωσης των στοιχείων πουαποδίδουν το Υπερβατικό στην αρχιτεκτονική του, μια αρχιτεκτονική πουσυμμερίζεται την αποξένωση του ανθρώπου από τη φύση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά