Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτιστοποίηση διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας σε κτήρια με τεχνικές μηχανικής μάθησης

Apostolakis Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DD42EAA9-0441-450D-A315-3FB710266E61
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Αποστολάκης, "Βελτιστοποίηση διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας σε κτήρια με τεχνικές μηχανικής μάθησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91055
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι διαρκώς αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες των οικιακών καταναλωτών προκαλούν αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η εργασία αυτή αφορά την υλοποίηση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συστήματα οικιακών καταναλωτών σε κτήρια. Το σύστημα που εξετάζεται περιλαμβάνει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μία διάταξη αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες και το ηλεκτρικό δίκτυο με οποίο είναι διασυνδεδεμένα. Αναπτύχθηκε αλγόριθμος βελτιστοποίησης για τον υπολογισμό της βέλτιστης χρονοσειράς ηλεκτρικής ενέργειας που ανταλλάσσεται με το ηλεκτρικό δίκτυο έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας του οικιακού καταναλωτή. Παράλληλα, γίνεται επιπλέον μείωση του κόστος ηλεκτρικής ενέργειας με εφαρμογή αλγορίθμου χρονοπρογραμματισμού των ωρών λειτουργίας των επιμέρους ηλεκτρικών φορτίων του καταναλωτή. Ο βασικός αλγόριθμος μηχανικής μάθησης που ενσωματώνεται στη διαδικασία βελτιστοποίησης είναι ο Q-Learning, ενώ υλοποιούνται ακόμα δύο διαφορετικές εκδοχές του, ο αλγόριθμος Sarsa και ο Double-Q-Learning, με στόχο τη σύγκριση της απόδοσής τους στο πρόβλημα βελτιστοποίησης που εξετάζεται. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι με τον αλγόριθμο διαχείρισης ενέργειας που αναπτύχθηκε μπορεί να επιτευχθεί σημαντική μείωση του συνολικού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας του καταναλωτή.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά