Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη της κατανομής καθυστερήσεων των πακέτων σε πρωτόκολλα πολλαπλής τυχαίας προσπέλασης καναλιού

Nikolakakis Panteleimon

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/92AB553C-4176-4302-AC70-DDF7975EB737
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παντελεήμων Νικολακάκης, "Μελέτη της κατανομής καθυστερήσεων των πακέτων σε πρωτόκολλα πολλαπλής τυχαίας προσπέλασης καναλιού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91160
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη αντιπροσωπευτικώνπρωτοκόλλων τυχαίας πολλαπλής πρόσβασης με ελεύθερη ή μη πρώτη μετάδοση νέου πακέτου από τους χρήστες και η σύγκρισή τους προκειμένου να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την αποδοτικότητα της λειτουργίας τους. Η σύγκριση αυτή αφορά στο μέγιστο throughput κάθε πρωτοκόλλου και στην συμπεριφορά τόσο της μέσης τιμής, όσο και της αθροιστικής συνάρτησης κατανομής της καθυστέρησης πακέτου. Τα πρωτόκολλα που μελετήθηκαν και προσομοιώθηκαν περιλαμβάνουν το ασταθές, το ιδανικό ευσταθές και το υλοποιήσιμο ευσταθές Aloha, καθώς και τους ευσταθείς αλγορίθμους στοίβας, τον m-ary και τον Two-cell.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά