Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κατανεμημένη Πολυπαραγοντική Παλινδρόμιση μέσω της Γεωμετρικής Παρακολούθησης

Seisaki Eftychia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/451A5CA8-A6BE-449C-9B8D-EBC95D16466C
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευτυχία Σεισάκη, "Κατανεμημένη Πολυπαραγοντική Παλινδρόμιση μέσω της Γεωμετρικής Παρακολούθησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91161
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η Πολυπαραγοντική Γραμμική Παλινδρόμηση είναι μια σημαντική και καθολικά χρησιμοποιούμενη τεχνική που διαμορφώνει και προβλέπει τη συμπεριφορά δεδομένων σε πολλά πεδία. Σε σενάρια όπου τα δεδομένα εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου, είναι απαραίτητο να παρακολουθείται το μοντέλο, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές αλλαγές. Αυτή η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο απαιτητική, όταν τα δεδομένα κατανέμονται σε ένα πλήθος από κόμβους και το μοντέλο παλινδρόμησης πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου για να αποφευχθεί η ανακρίβεια. Η κεντρικοποίηση δυναμικών δεδομένων καθώς και ο περιοδικός επανυπολογισμός του μοντέλου μπορεί να αποδειχθεί ασύμφορος. Ως εκ τούτου, είναι σημαντική η ανάπτυξη μιας τεχνικής που διατηρεί μια εκτίμηση του μοντέλου με σχετική ακρίβεια πάνω από την ένωση των δεδομένων όλων των κόμβων σε ένα δίκτυο. Προτείνουμε έναν αλγόριθμο παρακολούθησης για μοντέλα πολυπαραγοντικής παλινδρόμησης κατανεμημένων ροών δεδομένων, που βασίζεται στο πρωτόκολλο της Γεωμετρικής Παρακολούθησης, η οποία εγγυάται ένα περιορισμένο σφάλμα μοντέλου και απαιτεί επικοινωνία μόνο όταν το προϋπολογισμένο μοντέλο απέχει αρκετά από το τρέχον. Στόχος μας είναι να συγκρίνουμε εμπειρικά την προτεινόμενη μέθοδο με άλλα υπάρχοντα μοντέλα, προκειμένου να εξετάσουμε αν μπορεί να επιτύχει λιγότερη επικοινωνία, διατηρώντας παράλληλα την επιθυμητή ακρίβεια μοντέλου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά