Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μια πολυκριτήρια μεθοδολογία για την αξιολόγηση κεφαλαιακών αναγκών τραπεζών

Tsagkarakis Minas-Polyvios

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/056B2DF2-83FD-4619-807C-E84A17D1DD38-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91275-
Γλώσσαen-
Μέγεθος3.4 megabytesen
Μέγεθος143 pagesen
ΤίτλοςA multicriteria decision framework for the assessment of banks' capital needsen
ΤίτλοςΜια πολυκριτήρια μεθοδολογία για την αξιολόγηση κεφαλαιακών αναγκών τραπεζώνel
ΔημιουργόςTsagkarakis Minas-Polyviosen
ΔημιουργόςΤσαγκαρακης Μηνας-Πολυβιοςel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Doumpos Michailen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Δουμπος Μιχαηλel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Pasiouras Fotiosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Πασιουρας Φωτιοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Tsiritakis Emmanouilen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Τσιριτάκης Εμμανουήλel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Zopounidis Konstantinosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Ζοπουνιδης Κωνσταντινοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Tasiou Menelaosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Τάσιου Μενέλαοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Kosmidou, Kyriakien
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Gaganis Chrysovalantisen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Γαγανης Χρυσοβαλαντηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Production Engineering and Managementen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησηςel
ΠεριγραφήA dissertation submitted to the School of Production Engineering and Management at the Technical University of Crete in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.en
ΠεριγραφήΔιδακτορική Διατριβή που υποβλήθηκε στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης για την πλήρωση προϋποθέσεων λήψης Διδακτορικού Διπλώματος.el
ΠερίληψηThe global financial crisis affected significantly the soundness of individual banks and the health of the U.S. and the European banking system as a whole. Building on the outcomes of past regulatory exercises and decisions to capitalized weak banks, this thesis propose the development of an early-warning system that could serve in the future as an automated decision support system for the continuous monitoring and timely identification of weak banks, subsequently guiding regulatory decisions as for the capitalization needs of banking institutions. At the same time, bank managers could use the model to know in advance if their bank is developing a profile that is close to the one that would trigger supervisory actions. Within this context, the proposed approach is based on a multicriteria decision aid (MCDA) technique, the UTADIS method (UTilitè Additive DIScriminantes), which enables the development of additive models for decision making and prediction purposes in a classification setting. The additive form of the models facilitates their interpretability, which is an important feature for their use in a regulatory context. For comparison purposes we benchmark the UTADIS models against logistic regression, as well as with two widely used measures the SRISK, and the Texas Ratio. Using a sample of 76 large U.S. and European financial institutions and a set of 22 criteria across different dimensions related to bank-level risk factors, bank-level microeconomic criteria, and banking and financial market aggregate conditions we developed various multi-attribute models to distinguish between banks with capital needs and well-capitalized ones. This allows us to build a decision support framework that captures vulnerabilities from both a microprudential and a macroprudential perspective.en
ΠερίληψηΗ παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε σημαντικά την ευρωστία μεμονωμένων τραπεζών, καθώς και το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ και της Ευρώπης συνολικά. Με βάση τα αποτελέσματα διενεργηθέντων εποπτικών ασκήσεων (προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, ελέγχων ποιότητας στοιχείων ενεργητικού) και αποφάσεων για την ανακεφαλαιοποίηση αδύναμων τραπεζών, η παρούσα διατριβή προτείνει την ανάπτυξη ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμεύσει στο μέλλον ως ένα αυτοματοποιημένο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων, για τη συνεχή παρακολούθηση και τον έγκαιρο εντοπισμό αδύναμων τραπεζών, υποβοηθώντας με τον τρόπο αυτό τη λήψη εποπτικών αποφάσεων που σχετίζονται με τις ανάγκες κεφαλαιοποίησης τραπεζικών ιδρυμάτων. Ταυτόχρονα, οι επικεφαλής των τραπεζών θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα αυτό για να γνωρίζουν εκ των προτέρων εάν η τράπεζά τους αναπτύσσει ένα προφίλ που είναι κοντά σε αυτό που θα ενεργοποιούσε εποπτικές δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό η προτεινόμενη προσέγγιση βασίζεται σε μια τεχνική από το χώρο της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, τη μέθοδο UTADIS (UTilitè Additive DIScriminantes), η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη προσθετικών υποδειγμάτων για σκοπούς λήψης αποφάσεων και πρόβλεψης σε προβλήματα ταξινόμησης. Η προσθετική μορφή των υποδειγμάτων διευκολύνει την κατανόηση και ερμηνεία τους, κάτι που αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό για τη χρήση τους σε ένα κανονιστικό πλαίσιο. Για λόγους σύγκρισης, τα αποτελέσματα των υποδειγμάτων UTADIS που αναπτύχθηκαν αντιπαραβάλλονται με αντίστοιχα λογιστικής παλινδρόμησης, καθώς και με δύο ευρέως χρησιμοποιούμενα μέτρα, το SRISK και το Texas Ratio. Τέλος, η προτεινόμενη προσέγγιση βασίζεται σε μια διατύπωση γραμμικού προγραμματισμού για την προσαρμογή του υποδείγματος, η οποία παρέχει ευελιξία στον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων – εν προκειμένου τις εποπτικές αρχές των τραπεζών – να βαθμονομήσει το υπόδειγμα έτσι ώστε να περιγράφει όσο το δυνατόν ακριβέστερα όχι μόνο τα χαρακτηριστικά των δεδομένων, αλλά και τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους. Χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 76 μεγάλων αμερικανικών και ευρωπαϊκών τραπεζών και ένα σύνολο 22 κριτηρίων που καλύπτουν διαφορετικές διαστάσεις που σχετίζονται με: (α) παράγοντες κινδύνου σε επίπεδο τράπεζας, (β) μικροοικονομικά κριτήρια σε επίπεδο τράπεζας, και (γ) συγκεντρωτικές συνθήκες τραπεζικής και χρηματοπιστωτικής αγοράς, αναπτύξαμε διάφορα υποδείγματα πολλαπλών χαρακτηριστικών για τη διάκριση μεταξύ τραπεζών με κεφαλαιακές ανάγκες και καλά κεφαλαιοποιημένων. Αυτό μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο υποστήριξης αποφάσεων που καταγράφει τις ευπάθειες τόσο από μικροπροληπτική όσο και από μακροπροληπτική σκοπιά. Η διατριβή είναι οργανωμένη σε οκτώ κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι η εισαγωγή. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το κανονιστικό πλαίσιο των εποπτικών ασκήσεων τραπεζών στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι επιπτώσεις της ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης στις εγχώριες τράπεζες. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Στο πέμπτο και το έκτο κεφάλαιο αναπτύσσεται το εμπειρικό και το μεθοδολογικό πλαίσιο της ερευνάς μας. Στο έβδομο κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Τέλος, το όγδοο κεφάλαιο παραθέτει τα συμπεράσματα της διατριβής και ορισμένες κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα.el
ΤύποςΔιδακτορική Διατριβήel
ΤύποςDoctoral Dissertationen
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/en
Ημερομηνία2022-01-18-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2021-
Θεματική ΚατηγορίαFinancial stabilityen
Θεματική ΚατηγορίαStress testsen
Θεματική ΚατηγορίαCapital exercisesen
Θεματική ΚατηγορίαEarly-warning systemsen
Θεματική ΚατηγορίαMulticriteria decision aidingen
Βιβλιογραφική ΑναφοράMinas-Polyvios Tsagkarakis, "A multicriteria decision framework for the assessment of banks' capital needs", Doctoral Dissertation, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2021en
Βιβλιογραφική ΑναφοράΜηνάς-Πολύβιος Τσαγκαράκης, "Μια πολυκριτήρια μεθοδολογία για την αξιολόγηση κεφαλαιακών αναγκών τραπεζών", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021el

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά