Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βέλτιστη λειτουργία δικτύων διανομής με μεγάλη διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων και ΑΠΕ

Sartzetakis Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/079600B9-6708-4159-A115-CE22F51331FF
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος Σαρτζετάκης, "Βέλτιστη λειτουργία δικτύων διανομής με μεγάλη διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων και ΑΠΕ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91291
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η επίδραση που έχουν οι μονάδες διεσπαρμένης παραγωγής και οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και το πως διαμορφώνουν κάποια βασικά μεγέθη του συστήματος, όπως τάσεις και απώλειες ,αλλά και το πως αυτά επηρεάζουν το ένα το άλλο. Δηλαδή, τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των ηλεκτρικών οχημάτων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σκοπό την αύξηση της διείσδυσής τους στο δίκτυο . Όπως γνωρίζουμε στις μέρες μας, η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια συνεχώς αυξάνεται και πλέον θεωρείται αναγκαία η μεγαλύτερη διείσδυση διεσπαρμένων μονάδων παραγωγής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των απωλειών ενέργειας ,της υπερφόρτωσης των γραμμών μεταφοράς, αλλά και της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Προκειμένου να δούμε όλα αυτά τα οφέλη της διείσδυσης των ηλεκτρικών οχημάτων και των Α.Π.Ε., χρησιμοποιούμε ένα δίκτυο 33 ζυγών πάνω στο οποίο γίνεται η τοποθέτηση αυτών των μονάδων και μετά την τοποθέτηση τους, γίνεται η προσομοίωση της ροής ισχύος κατά τη διάρκεια μίας ημέρας. Στα φωτοβολταϊκά όπως και στα αιολικά στοιχεία τα δεδομένα για την παραγόμενη ισχύ τους είναι σε ημερήσια βάση και κατά προτίμηση η τοποθέτηση τους γίνεται στους ζυγούς του δικτύου, οι οποίοι είναι πιο ασθενείς. Οι σταθμοί φόρτισης που εγκαθίστανται στο δίκτυο, δεν λειτουργούν μόνο ως παθητικά φορτία, αλλά μπορούν και συνεισφέρουν στο δίκτυο, δίνοντας ισχύ όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Σημαντική παράμετρος για αυτό είναι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, βάση της οποίας γίνεται η βελτιστοποίηση για το κόστος των σταθμών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. Η βελτιστοποίηση αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση αλγορίθμων βελτιστοποίησης-ελαχιστοποίησης γραμμικού προγραμματισμού. Οι αλγόριθμοι αυτοί είναι ήδη υλοποιημένοι εντός του λογισμικού MATLAB, τους οποίους χρησιμοποιούμε προσαρμόζοντας τις παραμέτρους τους. Στην συνέχεια όταν έχουν πλέον τοποθετηθεί οι σταθμοί φόρτισης και οι Α.Π.Ε. στο δίκτυο, εκτελείται η ροή ισχύος, προκειμένου να δούμε την επίδραση αυτών των στοιχείων στις απώλειες του δικτύου, στις τάσεις των ζυγών του, αλλά και σε άλλα σημαντικά μεγέθη που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του δικτύου μας. Η συγκεκριμένη προσομοίωση της ροής ισχύος γίνεται κάτω από την ύπαρξη δύο σεναρίων. Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει στους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ελεγκτής αέργου ισχύος, ενώ στην άλλη περίπτωση όχι. Βάσει αυτών των δύο σεναρίων γίνεται σύγκριση για το ποιο από τα δύο σενάρια είναι πιο αποτελεσματικό, για τη λειτουργία του δικτύου. Στα πλαίσια των παραπάνω γίνεται μια εκτενής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μονάδες διεσπαρμένης παραγωγής, τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα τα οποία επιλύουν, αλλά και δημιουργούν στο δίκτυο, καθώς και για τα ηλεκτρικά οχήματα σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο θα επηρεάζουν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά