Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Το αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό αποτύπωμα της Αγγλοκρατίας (1810-1864) στην πόλη της Λευκάδας

Karani Ioanna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/26EB5AF9-0F77-45BF-B820-90F5BFCF8C8E
Έτος 2021
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννα Καράνη, "Το αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό αποτύπωμα της Αγγλοκρατίας (1810-1864) στην πόλη της Λευκάδας", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91353
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διατριβή έχει ως αντικείμενο την αρχιτεκτονική και την πολεοδομία της πόλης της Λευκάδας επί Αγγλοκρατίας μέσα από σχέδια, έγγραφα και λοιπό εικονογραφικό υλικό που θα προκύψει κυρίως από αδημοσίευτες αρχειακές πηγές και θα συμβάλλει στην γενικότερη ιστορία με ερμηνευτικό εργαλείο τον χώρο. Η περίοδος της Αγγλοκρατίας στην Λευκάδα (1810-1864), καθορίζει την πορεία του νησιού μετά την 100ετή Βενετοκρατία (1684-1796), την Γαλλική κυριαρχία και την βραχύβια, κάτω από την Ρωσοτουρκική προστασία, Επτάνησο Πολιτεία (1800-1807). Κατά την περίοδο αυτή υπάρχουν θετικές και αρνητικές επιπτώσεις από την ώσμωση των ορθολογστών Βρετανών που πρεσβεύουν τις Ευρωπαϊκές καινοτομίες του 19ου αιώνα στον τομέα της νομοθεσίας με την θέσπιση νόμων και κανονισμών, για τη πολεοδομία και την υγιεινή των πόλεων και των οικοδομών, στον τομέα της οικονομίας με την ίδρυση τραπεζών και την ενίσχυση της ντόπιας παραγωγής, η οποία συνδέεται με τις αγορές της Ευρώπης, στον τομέα της εκπαίδευσης με την ίδρυση της Ιονίου Ακαδημίας πρωτοποριακού ευρωπαϊκού επιπέδου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Στόχοι της παρούσας διατριβής είναι: 1) Η συμβολή στην γενικότερη ιστορία, μιας μονογραφίας για την εποχή της Αγγλοκρατίας στο Ιόνιο με ερμηνευτικό εργαλείο τη διαχείριση του χώρου 2) Η συνεισφορά στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και της Πολεοδομίας στην Ελλάδα των Νεότερων χρόνων, μιας μονογραφίας με θέμα την τεκμηρίωση, καταγραφή και ερμηνεία της αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής εξέλιξης της πόλης της Λευκάδας σε μια εποχή - την Αγγλοκρατία (1810-1864) - όπου εντοπίζεται μεγάλο ερευνητικό κενό όχι μόνο στο εν λόγω νησί αλλά ευρύτερα στα Επτάνησα. 3) Η διερεύνηση της σχέσης ηγεμονεύοντος (Βρετανία) και ηγεμονευόμενου (Ιόνιο Κράτος), όπως αυτή αποτυπώνεται στον μηχανισμό παραγωγής του αστικού χώρου και στον τρόπο αντιμετώπισης του αρχιτεκτονικού αποθέματος μνημειακού ή μη που αποτελούσε κατάλοιπο προγενέστερων εποχών, από την Βρετανία η οποία οργανώνει το Ιόνιο Κράτος στο πλαίσιο ενός ημιαυτόνομου πολιτειακού μορφώματος. 4) Η διερεύνηση τυχόν ιδιαιτεροτήτων της αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας της Λευκάδας επί Αγγλοκρατίας μέσα από τη σύγκριση με ανάλογες περιπτώσεις στο αγγλοκρατούμενο Ιόνιο (Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη), στη Μάλτα και στο Γιβραλτάρ, με μια προσπάθεια ερμηνείας τους. 5) Η διερεύνηση της αποτύπωσης στο χώρο μιας ιδιάζουσας για τα ελληνικά δεδομένα κοινωνικής διαστρωμάτωσης έτσι όπως αυτή αποδίδεται από τη χωροθέτηση και τους τύπους των κατοικιών μαζί με μια προσπάθεια ερμηνείας τους. 6) Η διερεύνηση του τρόπου διαχείρισης από την Βρετανική Διοίκηση μιας μείζονος κρίσης, όπως αυτής του σεισμού του 1825 που άφησε πολλές φθορές και καταστροφές στις κατασκευές 7) Η διερεύνηση του ρόλου της οικοδομικής τεχνολογίας (κατασκευής) στη σχέση ηγεμονεύοντος ηγεμονευόμενου στη περίπτωση της Αγγλοκρατίας στη Λευκάδα και του ρόλου των μηχανικών, Ελλήνων και Βρετανών. Αντικείμενο της διατριβής είναι η πόλη και η αρχιτεκτονική της Λευκάδας επί Αγγλοκρατίας μέσα από κτίρια και πολεοδομικές χαράξεις της εποχής αλλά κυρίως μέσα από σχέδια πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά, έγγραφα, φωτογραφίες και λοιπό ερευνητικό υλικό προερχόμενο πρωτίστως από αρχειακές πηγές συχνά δυσπρόσιτες. Η αρχιτεκτονική αφορά δημόσια (πολιτικά και στρατιωτικά) και ιδιωτικά έργα (κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους καθώς και εκκλησιαστικά κτίρια της πόλης. Η συλλογή του ερευνητικού υλικού της διατριβής βασίστηκε σε εκτεταμένη αρχειακή έρευνα σε πρωτογενείς πηγές. Πιο συγκεκριμένα : Αρχειακή έρευνα στην Ελλάδα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Νομού Λευκάδας και το εξωτερικό στα NATIONAL ARCHIVES UK –PUBLIC RECORD OFFICE KEW LONDOΝ Βάση της υπόθεσης εργασίας αποτελεί η θεώρηση ότι η διαχείριση του αστικού χώρου συνιστά διοικητικό εργαλείο ελέγχου του ηγεμονευόμενου Ιονίου Κράτους από την ηγεμονεύουσα προστάτιδα δύναμη Βρετανία. Η διατριβή συγκροτείται από : Την ΕΙΣΑΓΩΓΗ, το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, το οποίο χωρίζεται σε δύο υποκεφάλαια. 1. σύντομο ιστορικό της Λευκάδας από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι την Βενετοκρατία. 2. αναλυτική περιγραφή της υπό εξέταση περιόδου, δηλαδή από το 1810 έως το 1864, όταν η Λευκάδα τελεί υπό βρετανική κυριαρχία και περιλαμβάνεται στα υπό βρετανική προστασία Επτάνησα ως τμήμα του Ιονίου Κράτους από το 1814 έως το 1864. Το Α Μέρος, Η ΠΟΛΗ αφορά στην μετασχηματισμό της πόλης επί Αγγλοκρατίας (Συνοικίες-Οδικό δίκτυο-Πλατείες-Εμπορικούς δρόμους- Στοές –Φωτισμό), από το 1810, όταν η Λευκάδα, μετά από σύντομες πολεμικές επιχειρήσεις περιέρχεται

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά