Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση αραιών καναλιών στο πεδίο γωνίας

Neonakis Pavlos-Stylianos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9E7283FC-A2E0-4A5E-8F4E-79762381F904
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παύλος-Στυλιανός Νεονάκης, "Εκτίμηση αραιών καναλιών στο πεδίο γωνίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91411
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Μια από τις τεχνολογίες που κάνουν το 5G διαφορετικό από τις προηγούμενες γενιές συστημάτων ασύρματων επικοινωνιών είναι το Massive MIMO. Όταν αναφερόμαστε σε Massive MIMO εννοούμε, κυρίως, την ύπαρξη πολλών κεραιών (της τάξης των εκατοντάδων) στον σταθμό βάσης (Base Station). Σημαντικά πλεονεκτήματα των Massive MIMO συστημάτων είναι η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, μέσω της κατευθυνόμενης δέσμης σήματος, και η αύξηση της χωρητικότητας του καναλιού.Για να εκμεταλλευτούμε αυτά τα πλεονεκτήματα είναι απαραίτητηη γνώση του καναλιού στον πομπό, η οποία, στην περίπτωσηαυτή, απαιτεί μεγάλο κόστος εκπαίδευσης, λόγω τουμεγάλου πλήθους των συντελεστών του καναλιού. Σε αυτή την Διπλωματική εργασία, εκμεταλλευόμενοι την αραιότητα (sparsity) του καναλιού στο πεδίο των γωνιών (angle domain),μελετούμε μεθόδους εκτίμησης καναλιού σε συστήματα Massive MIMO με χαμηλό κόστος εκπαίδευσης. Αρχικά, παρουσιάζουμε μία προσέγγιση όπου η εκτίμηση του καναλιού γίνεται μέσω ελαχιστοποίησης μίας weighted l1 νόρμας, με βάρη 0 και 1, χρησιμοποιώντας εκ των προτέρων γνώση σχετικά με τη θέση των μη μηδενικών στοιχείων στο πεδίο των γωνιών.Στη συνέχεια, προτείνουμε μία παραλλαγή, όπου χρησιμοποιούμε διαφορετικά βάρη. Προσομοιώνουμε τις μεθόδους και μελετούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικάτους σε διάφορα σενάρια ενδιαφέροντος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά