Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Φυσικό και δομημένο περιβάλλον και εξορυκτικές δραστηριότητες - χρήσεις γης για αργούντα λατομεία

Chinou Panagiota

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/34FDEFC6-9713-4717-90AB-050588F0BA4B
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτα Χίνου, "Φυσικό και δομημένο περιβάλλον και εξορυκτικές δραστηριότητες - χρήσεις γης για αργούντα λατομεία", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91449
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Κρίσιμη είναι πλέον η διαχείριση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της λατομικής δραστηριότητας καθώς και η αποκατάσταση των πρώην λατομείων. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα μείζον θέμα το οποίο σε συνδυασμό με τη διαχείριση των πόρων, τις οικονομικές και υλικές και τεχνολογικές επιταγές της σύγχρονης εποχής θέτει νέα πλαίσια αναζήτησης και εφαρμογών. Οι ανάγκες για αδρανή υλικά όλο και αυξάνονται, η πίεση της ανοικοδόμησης σε συνδυασμό με ένα ασαφές νομικό πλαίσιο έχουν σαν αποτέλεσμα, τη δημιουργία πολλών ανενεργών λατομείων, με το χαρακτήρα υποβαθμισμένων περιοχών και μετά βιομηχανικών τοπίων. Η εξόρυξη των κοιτασμάτων επηρεάζει πάντα το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Η ενεργή και βιώσιμη διαχείριση των οικοσυστημάτων αυτών και των φυσικών πόρων πριν, και κατά τη διάρκεια και μετά την εξόρυξη θα βοηθήσει στην αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων της εξόρυξης.Στην Ελλάδα δεν αναπτύχθηκε βαριά βιομηχανία αλλά λειτούργησαν μικροί πυρήνες παραγωγής κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1970 και 1980 όπου άρχισαν να έχουν φθίνουσα πορεία μέχρι να τερματιστεί η λειτουργία τους. Η παύση αυτή δημιούργησε εγκαταλελειμμένους χώρους και κενά τοπία μέσα στον πολεοδομικό ιστό. Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1990 πραγματοποιείται διεθνή ανάκαμψη στη βιομηχανία και στον εξορυκτικό κλάδο με αποτέλεσμα η εξορυκτική δραστηριότητα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη παγκόσμια αγορά. Σήμερα στην Ελλάδα η παραγωγή των αδρανών δομικών υλικών καλύπτει τις ανάγκες της χώρας και παράλληλα η χώρα αποτελεί σημαντικό παραγωγό βασικών βιομηχανικών ορυκτών με αποτέλεσμα τα εξαγώγιμα πρωτογενή και επεξεργασμένα υλικά εξόρυξης να αποτελούν το 65% των πωλήσεων της.Η διακοπή λειτουργίας πολλών βιομηχανικών μονάδων μέσα στη πόλη δημιούργησε χωρικά κενά. Τα αστικά αυτά κενά μπορούν να μετατραπούν σε τοπία αναβάθμισης του αστικού ιστού. Έτσι πρώην λατομεία έχουν αποκατασταθεί σε χώρους με νέες χρήσεις πολλές φορές καινοτόμες, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα στοιχεία του πρώην λατομικού χώρου και του περιβάλλοντός του. Πολλά λατομεία άλλαξαν χρήση και φυσιογνωμία αποκτώντας νέα υπόσταση. Τυπικό παράδειγμα αποτελούν πρώην λατομεία στο λεκανοπέδιο της Αττικής που έχουν αποκατασταθεί ως ανοιχτά θέατρα και πάρκα.Στην παρούσα εργασία προτείνεται η αποκατάσταση του λατομείου της Λαχόρ στο Χορδάκι, στο ακρωτήρι Χανίων. Σχεδιάζεται πρόταση στην οποία δημιουργούνται ράμπες μεταλλικές ελικοειδούς μορφής για τον πεζό και το ποδηλάτη, οι οποίες συρράπτονται με τη βιομηχανική φυσιογνωμία του χώρου δηλαδή τις εγκαταστάσεις του λατομείου που θα συνεχίσουν να υπάρχουν και μετά τη λήξη του, όπως τα κτήρια και οι θραυστήρες. Οι ράμπες αυτές οδηγούν στη πρώτη αναβαθμίδα του λατομείου όπου θα αποτελεί και το ανοικτό εργαστήρι για τους σπουδαστές στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Επιπλέον η θέση τους είναι κομβική, διότι χωρίζουν την λατομική έκταση σε δυο τμήματα, το τμήμα βιομηχανικού τύπου και το τμήμα τοπιακού τύπου. Η υπέροχη θέα μέσω αυτών είναι αξιοποιήσιμη, ενώ καταλήγουν κοντά στον εκθεσιακό χώρο, ένα κτήριο ενσωματωμένο στο βράχο, που τονίζει τη λατομική μνήμη του χώρου, και δίνει υπερτοπικό χαρακτήρα, στο πρώην λατομείο, αφού θα απευθύνεται σε όλους τους ερευνητές, σπουδαστές και εκπαιδευτικούς φορείς που ενδιαφέρονται για θέματα ορυκτών πόρων. Τέλος στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικοπέδου προτείνεται η δημιουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου και στο νοτιοανατολικό τμήμα μια πλατεία ελεύθερου τύπου δηλαδή χωρίς έντονες διαμορφώσεις, στην οποία υπάρχει ένα εξαιρετικό άνοιγμα θέας σε θάλασσα και βουνό.Η πρόταση αυτή στοχεύει να δώσει ώθηση σε νέες αναζητήσεις για την αποκατάσταση λατομείων και να τονίσει το διεπιστημονικό χαρακτήρα μιας τέτοιας επέμβασης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά