Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συγκριτική αξιολόγηση αλγορίθμων για τη διαχείριση ενέργειας κτηρίων σε πραγματικό χρόνο

Mavrommatis Stylianos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B4A87C4A-B6F8-4C9C-8650-8C00904B028D
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στυλιανός Μαυρομμάτης, "Συγκριτική αξιολόγηση αλγορίθμων για τη διαχείριση ενέργειας κτηρίων σε πραγματικό χρόνο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91452
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας σε κτήρια αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για τη μείωση του συνολικού κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης και για τη μείωση της συνολικής ενεργειακής ζήτησης. Αυτή η διπλωματική εργασία πραγματεύεται την υλοποίηση, ανάλυση και συγκριτική αξιολόγηση οκτώ εναλλακτικών αλγορίθμων διαχείρισης ενέργειας ενός κτηρίου σε πραγματικό χρόνο. Το κτήριο που μελετήθηκε είτε παράγει ηλεκτρική ενέργεια μέσω συστήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) είτε την αγοράζει από το ηλεκτρικό δίκτυο. Η ηλεκτρική ενέργεια στο κτήριο καταναλώνεται από ηλεκτρικές συσκευές και από ένα ηλεκτρικό όχημα. Το σύστημα ΑΠΕ του κτηρίου αποτελείται από μία φωτοβολταϊκή συστοιχία και μία ανεμογεννήτρια, τα οποία αποθηκεύουν την παραγόμενη ενέργεια σε ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες. Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας του κτηρίου προσομοιώθηκε με κατάλληλο υπολογιστικό μοντέλο που αναπτύχθηκε σε περιβάλλον MATLAB. Οι εναλλακτικοί αλγόριθμοι διαχείρισης ενέργειας που υλοποιήθηκαν, συγκρίνονται ως προς την ποσότητα και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται να αγοραστεί από το ηλεκτρικό δίκτυο για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτηρίου, καθώς και σε σχέση με τα αποθέματα του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας που εξασφαλίζουν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά