Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αποκατάσταση και επανάχρηση της βίλας Κεφαλληνού στο Χαλάνδρι Αττικής

Koutroumpila Georgia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DCF9AD45-C553-4C56-968B-61AA02FA13D2
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία Κουτρουμπίλα, "Αποκατάσταση και επανάχρηση της βίλας Κεφαλληνού στο Χαλάνδρι Αττικής ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91472
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την αποκατάσταση και επανάχρηση της βίλας Κεφαλληνού στο Χαλάνδρι Αττικής, η οποία αποτέλεσε την οικία της οικογένειας των Κεφαλληνών από το 1920 έως και το 2010 οπότε και εγκαταλείφθηκε. Πρόκειται για ένα εκλεκτικιστικό ισόγειο κτίριο με υπόγειο, της εποχής του μεσοπολέμου, το οποίο κηρύχθηκε διατηρητέο το 1999.Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποκατάσταση του κτηρίου, η ανάδειξη και επανάχρησή του, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις και τους διεθνείς χάρτες για την προστασία και αποκατάσταση των μνημείων. Για τον σκοπό αυτόν, πραγματοποιήθηκε πλήρης ιστορική και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση του μνημείου, σύμφωνα με την οποία αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση της παθολογίας του, εκτιμήθηκαν οι αξίες που φέρει και προσδιορίστηκαν οι προτεινόμενες επεμβάσεις, με σεβασμό στο μνημείο και τις αξίες του. Μεθοδολογικά η έρευνα βασίστηκε σε δύο σκέλη : α) σε αρχειακό υλικό εμπλεκομένων υπηρεσιών (Πολεοδομίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής, Υπουργείο Ενέργειας, Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου), βιβλιογραφικό υλικό, προφορικές συνεντεύξεις και β) σε επιτόπια έρευνα και καταγραφή των αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών στοιχείων του ακινήτου.Η εργασία διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τη σχέση του κτιρίου με την ευρύτερη περιοχή στην οποία αυτό ανήκει και με την οποία συσχετίζεται. Στο δεύτερο μέρος, γίνεται η αρχιτεκτονική τεκμηρίωση του κτιρίου με επιτόπια έρευνα και καταγραφή της τυπολογίας, της μορφολογίας και της παθολογίας, του κλείνοντας με συμπεράσματα για τις αξίες του, οι οποίες θα αποτελέσουν κριτήριο για τον βαθμό επέμβασης. Το τρίτο μέρος, αφορά την πρόταση αποκατάστασης και επανάχρησης, βάσει των δεδομένων που προέκυψαν από τα δυο προηγούμενα κεφάλαια. Η πρόταση στηρίζεται στα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούνται, ούτως ώστε το κτίριο να είναι ικανό να φιλοξενήσει μία χρήση που αφενός θα είναι συμβατή με αυτό και αφετέρου μία χρήση η οποία θα ικανοποιεί και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά