Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ιδιότητες ανόργανων πολυμερών από απόβλητα σκυροδέματος με προσθήκη νανοσωματιδίων CuO και ZnO

Vavouraki Aikaterini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A6513798-63D5-4814-B16E-08F48E7C0426
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αικατερίνη Βαβουράκη, "Ιδιότητες ανόργανων πολυμερών από απόβλητα σκυροδέματος με προσθήκη νανοσωματιδίων CuO και ZnO", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91492
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Διερευνήθηκε η επίδραση των νανοσωματιδίων οξειδίου του χαλκού και οξειδίου του ψευδαργύρου (NPs) στις μηχανικές και θερμικές ιδιότητες των ανόργανων πολυμερών σκυροδέματος (GWC IPs). Τα NPs προστέθηκαν σε GWC ανόργαν απολυμερή με αναλογία 0.1, 0.5, 1 και 2% w/w. Εξετάστηκαν η σύσταση και η μικροδομή των NPs GWC IPs χρησιμοποιώντας τεχνικές περίθλασης ακτίνων Χ (XRD), φασματοσκοπίας Raman και ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM/ EDS). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μηχανικές ιδιότητες των GWC IPs βελτιώνονται (23 MPa) λόγω της προσθήκης NPs (1% ZnO). Συγκεκριμένα, τα GWC IPs στα οποία ενσωματώθηκαν 0.5% CuO και 1% ZnO NPs παρουσίασαν σχετικά βελτιωμένη αντοχή σε θλίψη. Η προσθήκη NPs μειώνει το μακροπορώδες και αυξάνει το μεσοπορώδες των IPs και μειώνει σχετικά την ικανότητα της μήτρας IPs στην απορρόφηση νερού. Τέλος προσδιορίστηκε η αντιμικροβιακή δράση των GWC IPs με 0.5 και 1% CuO NPs έναντι του E. coli.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά