Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτιστοποίηση σχεδιασμού φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτήρια με αξιολόγηση της οπτικής τους επίδρασης

Tychalas Petros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3A2DFCFC-4299-4474-B4C3-2CBFEE471F65
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Πέτρος Τυχάλας, "Βελτιστοποίηση σχεδιασμού φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτήρια με αξιολόγηση της οπτικής τους επίδρασης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91494
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια πολλές χώρες έχουν αρχίσει να επενδύουν στις Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας (Α.Π.Ε.) θέτοντας υψηλούς στόχους μέχρι και για πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους από αυτές γεγονός που οφείλεται κυρίως στα σημαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματά τους, όπως η μείωση εκπομπών CO2 σε σχέση με τους συμβατικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Ένας βασικός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η αξιοποίηση επιφανειών, οι οποίες δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη χρήση, όπως είναι οι ταράτσες, οι σκεπές και οι τοίχοι των κτιρίων, των οποίων η κάλυψη με φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα θα προσέφερε ένα σημαντικό ποσό ενέργειας. Πέρα από τα πλεονεκτήματα τους όμως, τα Φ/Β συστήματα μπορούν να δημιουργήσουν ανεπιθύμητες καταστάσεις, όπως είναι για παράδειγμα αλλαγές στο τοπίο, οι οποίες έχουν οπτικό αντίκτυπο στον άνθρωπο.Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους σε κτίρια με ενσωματωμένα Φ/Β πλαίσια, βρίσκοντας τον βέλτιστο συνδυασμό διαστασιολόγησης με παράλληλη αξιολόγηση της οπτικής τους επίδρασης. Ο αλγόριθμος που υλοποιήθηκε έχει τη δυνατότητα προσομοίωσης Φ/Β συστήματος διασυνδεδεμένου με το ηλεκτρικό δίκτυο με δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας. Η ελαχιστοποίηση του κόστους και η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού του Φ/Β συστήματος έχουν υλοποιηθεί με τη χρήση του αλγορίθμου Particle Swarm Optimization (PSO). Η καινοτομία της παρούσας εργασίας είναι η εύρεση του βέλτιστου συνδυασμού διαστασιολόγησης λαμβάνοντας παράλληλα υπόψιν την οπτική επίδραση του σχεδιαζόμενου Φ/Β συστήματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά