Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αυτοματοποιημένη μέθοδος ρύθμισης καταστατικών εξισώσεων με χρήση καθολικής βελτιστοποίησης και φυσικών περιορισμών

Kanakaki Eirini-Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/772E40C3-A006-4EAF-AC67-A99575690E9F
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ειρήνη-Μαρία Κανακάκη, "Αυτοματοποιημένη μέθοδος ρύθμισης καταστατικών εξισώσεων με χρήση καθολικής βελτιστοποίησης και φυσικών περιορισμών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91511
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διαδικασία της δειγματοληψίας πετρελαϊκού ρευστού αποτελεί θεμελιώδες βήμα για την ανάπτυξη ενός κοιτάσματος καθώς η ακόλουθη εργαστηριακή ανάλυση PVT παρέχει πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τη θερμοδυναμική συμπεριφορά του ρευστού. Δεδομένου ότι λόγω του υψηλού τους κόστους οι εργαστηριακές μετρήσεις πραγματοποιούνται σε περιορισμένο εύρος συνθηκών του ταμιευτήρα, απαιτείται η χρήση ενός μαθηματικού εργαλείου το οποίο θα μπορεί να προβλέψει υπολογιστικά τις τιμές των απαιτούμενων ιδιοτήτων σε διάφορες συνθήκες οι οποίες αναμένεται να απαντηθούν κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης του ταμιευτήρα τόσο στο πορώδες μέσο όσο και στις σωληνώσεις των γεωτρήσεων παραγωγής. Η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι αυτή των κυβικών καταστατικών εξισώσεων η ακρίβεια των οποίων όταν εφαρμόζονται σε πετρελαϊκά μίγματα είναι ανεπαρκής και βελτιστοποιείται μόνο εφόσον αυτές ρυθμιστούν προκειμένου οι προβλέψεις τους να προσαρμοστούν στα διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα.Στην παρούσα διπλωματική εργασία, οι αλγόριθμοι για την προσομοίωση του πειράματος της Ισοθερμοκρασιακής Εκτόνωσης Υπό Σταθερή Σύσταση (Constant Composition Expansion, CCE), της Διαφορικής Εκτόνωσης (Differential Liberation) και της δοκιμής διαχωρισμού (Separator Test), που πραγματοποιούνται για τον χαρακτηρισμό των ρευστών ταμιευτήρα, αναπτύχθηκαν στο προγραμματιστικό περιβάλλον Matlab από την αρχή. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα βασικά στοιχεία της προσομοίωσης αυτών των δοκιμών PVT, που είναι οι αλγόριθμοι σταθερότητας φάσεων, εκτόνωσης και πίεσης κορεσμού, αναπτύχθηκαν επίσης στο Matlab. Στη συνέχεια, η διαδικασία αυτοματοποιημένης ρύθμισης EoS εκτελέστηκε χρησιμοποιώντας μια global optimization μέθοδο, την pattern search, αντί για μια gradient-based μέθοδο που δεν εγγυάται πάντα την εύρεση ενός καθολικού ελάχιστου και μπορεί να παγιδευτεί σε ένα τοπικό ελάχιστο. Επιπλέον, επιβλήθηκαν φυσικοί περιορισμοί που αυξάνουν τη φυσική σημασία των εκτιμήσεων του μοντέλου. Για να ελεγχθεί πόσο αποτελεσματική είναι αυτή η προσέγγιση, χρησιμοποιήθηκαν ένα συνθετικό ρευστό και δύο πραγματικά ρευστά ταμιευτήρα και επιβεβαιώθηκε η υπεροχή της global optimization μεθόδου της συμβατικής gradient-based μεθόδου βελτιστοποίησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά