Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βέλτιστη διαχείρηση φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων διασυνδεδεμένων με το ηλεκτρικό δίκτυο

Christofilakis Tryfon

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/20428D2B-A64C-497B-A4A5-D5F62B874663
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Τρύφων Χριστοφιλάκης, "Βέλτιστη διαχείρηση φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων διασυνδεδεμένων με το ηλεκτρικό δίκτυο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91514
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ανησυχία για το περιβάλλον είναι παγκόσμιο φαινόμενο, η πρόβλεψη για εξάντληση των ορυκτών πόρων σε περίπου 6 δεκαετίες, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η κλιματική αλλαγή, η αύξηση των αέριων ρύπων αποτέλεσε κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη εναλλακτικών μέσων μεταφοράς φιλικότερων προς το περιβάλλον. Η διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων αναμένεται σε 2 δεκαετίες να ξεπεράσει το 50% της αγοράς νέων επιβατικών οχημάτων και επομένως θα δημιουργηθεί η ανάγκη για την κατασκευή υποδομών φόρτισης ενώ θα υπάρχουν ποικίλες συνέπειες στο ηλεκτρικό δίκτυο.Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάστηκε ένας σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μελετήθηκαν διάφορα σενάρια όσον αφορά το ρυθμό προσέλευσης των οχημάτων με σκοπό την βέλτιστη διαστασιολόγηση του διαθέσιμου εξοπλισμού και πόρων.Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος ελέγχου φόρτισης που ως στόχο έχει την ικανοποίηση των αναγκών φόρτισης των χρηστών των ηλεκτρικών οχημάτων χωρίς να παραβιάζονται ταυτόχρονα οι τεχνικοί περιορισμοί του δικτύου και του οχήματος. Η μελέτη αυτή αφορά τις επιπτώσεις διείσδυσης των οχημάτων στο δίκτυο για δύο σενάρια φόρτισης:1) Συμβατική Φόρτιση (Conventional Charge)2) Ελεγχόμενη Φόρτιση (Smart Charge)Η μοντελοποίηση της έξυπνης φόρτισης πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της συνάρτησης FMINCON της MATLAB, με σκοπό την εύρεση των τοπικών ή ολικών ελάχιστων τιμών της χρονοσειράς ηλεκτρικής ενέργειας με παράλληλη ικανοποίηση του επιπέδου φόρτισης του συσσωρευτή κατά το πέρας της παραμονής του οχήματος στο σταθμό φόρτισης. Βασικά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία αναπτύχθηκε το συγκεκριμένο σύστημα ελέγχου αποτέλεσε:1) Ελαχιστοποίηση του κόστους φόρτισης των οχημάτων σύμφωνα με την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χρονική στιγμή.2) Διασφάλιση της επάρκειας φόρτισης των συσσωρευτών του εκάστοτε ηλεκτρικού οχήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά