Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση μικροπλαστικών στις δεξαμενές αερισμού και στην αναερόβια χώνευση της ΕΕΛ-Χανίων

Tsitouras Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4903CD01-4CD7-402C-8D0E-2763905EE129
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Τσίτουρας, "Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση μικροπλαστικών στις δεξαμενές αερισμού και στην αναερόβια χώνευση της ΕΕΛ-Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91535
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα μικροπλαστικά αποτελούν μικρά σωματίδια, μεγέθους που δεν υπερβαίνουν τα 5mm. Κατατάσσονται σε δυο βασικές κατηγορίες, τα πρωτογενή και τα δευτερογενή αναλόγως από την πηγή προέλευσής τους. Τα δευτερογενή μικροπλαστικά σχηματίζονται μέσω της φυσιολογικής φθοράς μεγαλύτερων κομματιών πλαστικού. Το μείζον ζήτημα είναι πως τα μικροπλαστικά κατά την απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον δεν είναι βιοδιασπώμενα με αποτέλεσμα να αποτελούν ρύπανση τόσο για το περιβάλλον όσο και για την ανθρώπινη υγεία. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανίχνευση και στην συνέχεια η ποσοτικοποίηση των μικροπλαστικών στις δεξαμενές αερισμού και αναερόβιας χώνευσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του νομού Χανίων.Η δειγματοληψία διεξήχθη σε δύο διαφορετικές περιόδους, και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (τουριστική περίοδος) και του χειμώνα (μη τουριστική περίοδος).Ο διαχωρισμός των μικροπλαστικών έγινε σύμφωνα με το μέγεθος και το σχήμα και παρακολουθήθηκε η συγκέντρωσή τους. Για την ανίχνευση και την καταμέτρηση των μικροπλαστικών χρησιμοποιήθηκε μικρο-στερεοσκόπιο ενώ η παρατήρηση των επιμέρους χαρακτηριστικών του και του μεγέθους έγινε με τη χρήση του προγράμματος επεξεργασίας εικόνας ανοιχτού κώδικα IMAJE-J.Συνολικά, ένας αριθμός 2.607 μικροπλαστικών παρατηρήθηκε και στις δύο δεξαμενές επεξεργασίας αποβλήτων και τους χειμερινούς αλλά και τους καλοκαιρινούς μήνες. Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των μικροπλαστικών ανήκουν στα θραύσματα, με τις ίνες να ακολουθούν αμέσως μετά. Τέλος, σχετικά με το μέγεθος καταλήγουμε στο ότι τα περισσότερα βρίσκονται στην μικρότερη κατηγορία, δηλαδή 20-200 μm.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά