Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πρόσωπο-με-Πρόσωπο εμπόριο ενέργειας με περιορισμούς λειτουργίας ηλεκτρικού δικτύου

Symiakakis Matthaios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/128398CD-D9AB-43A3-A7CD-CE86588DCC00
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ματθαίος Συμιακάκης, "Πρόσωπο-με-Πρόσωπο εμπόριο ενέργειας με περιορισμούς λειτουργίας ηλεκτρικού δικτύου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91581
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στα πεδία τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και επεξεργασίας δεδομένων έχουν αρχίσει να αναδιαμορφώνουν τα ήδη υπάρχοντα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ώστε να συμβαδίζουν με τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση και τα υψηλότερα πρότυπα απόδοσης και βιωσιμότητας. Η αυξανόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που αρχίζει να εμφανίζεται από την πλευρά ζήτησης σε συνδυασμό με την επιδείνωση της ανθεκτικότητας του παραδοσιακού ηλεκτρικού δικτύου απαιτούν νέες προσεγγίσεις που ενεργοποιούν και διευκολύνουν τέτοιες τάσεις. Η πιο διαδεδομένη από αυτές είναι η τεχνολογία Smart-Grid και οι εφαρμογές της.Σε αυτή την εργασία, προσπαθούμε να διερευνήσουμε τεχνολογίες που περιβάλλουν την ιδέα των Smart-Grids και της Κατανεμημένης Παραγωγής Ενέργειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προαναφερθέντα προβλήματα, μέσω ενός ιεραρχικού μοντέλου αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας βασισμένο σε πράκτορες που εστιάζει στο οικιακό και εμπορικό κλάδο ενσωματώνοντας μεγάλης κλίμακας παραγωγή ανανεώσιμων πηγών από πλευράς ζήτησης καθώς και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Το προτεινόμενο μοντέλο στοχεύει λαμβάνοντας υπόψη τα πιεσμένα μέρη του Δικτύου και ικανοποιώντας τους περιορισμούς του, όπως περιορισμούς χωρητικότητας γραμμής, φορτίου και παραγωγής να δώσει τη δυνατότητα στους τελικούς χρήστες να μειώσουν το κόστος τους για ηλεκτρική ενέργεια και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και να παράγουν κέρδος μέσω της συμμετοχής τους σε πολυεπίπεδες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, πραγματοποιείται προσομοίωση μιας ρεαλιστικής μελέτης μέσω της σύγκρισης ενός παραδοσιακού, λειτουργικά, συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας με ένα υβριδικό σύστημα που χρησιμοποιεί το προτεινόμενο μοντέλο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά