Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος ρύθμισης της παραγωγής ισχύος φωτοβολταϊκών συστοιχιών

Ropi Mikel

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3DE9C3C0-6D87-4B3A-97CD-52062D5AF75A
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μικέλ Ρόπη, "Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος ρύθμισης της παραγωγής ισχύος φωτοβολταϊκών συστοιχιών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91619
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα θεωρούνται ευρέως ως εναλλακτική επιλογή έναντι των συμβατικών μονάδων παραγωγής ενέργειας. Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από φωτοβολταϊκά πλαίσια συνδεδεμένα σε διάφορες συνδεσμολογίες (σε σειρά, παράλληλα ή σε συνδυασμό των δύο), τα οποία με τη σειρά τους σχηματίζουν μια φωτοβολταϊκή συστοιχία. Όταν οι φωτοβολταϊκές συστοιχίες λειτουργούν υπό συνθήκες μερικής σκίασης εμφανίζονται απώλειες σε ισχύ. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η μείωση ισχύος απαιτούνται τόσο η χρήση ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος με υψηλό βαθμό απόδοσης, όσο και κατάλληλα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου αυτών των μετατροπέων ισχύος. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού συστήματος που ρυθμίζει την παραγόμενη ισχύ φωτοβολταϊκών συστοιχιών. Το σύστημα αποτελείται από έναν μετατροπέα DC/DC ανύψωσης τάσης που λειτουργεί σε ασυνεχή αγωγή ρεύματος και ένα σύστημα ελέγχου βασισμένο σε FPGA το οποίο αναπτύχθηκε με τη χρήση της γλώσσας περιγραφής υλικού VHDL. Η λειτουργία του συστήματος ελέγχου βασίζεται σε μια νέα μέθοδο ανίχνευσης του σημείου μέγιστης ισχύος φωτοβολταϊκών συστοιχιών (Maximum Power Point Tracking, MPPT) με την οποία ο ηλεκτρονικός μετατροπέας ανύψωσης τάσης ελέγχεται με τέτοιο τρόπο ώστε να συμπεριφέρεται ως ένα φορτίο το οποίο απορροφά σταθερή και προγραμματιζόμενη ισχύ από την φωτοβολταϊκή συστοιχία στην είσοδό του. Αναπτύχθηκε πειραματικό πρωτότυπο φωτοβολταϊκό σύστημα και τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι με την μέθοδο ελέγχου που υλοποιήθηκε, εξασφαλίζεται η σύγκλιση στο ολικό μέγιστο σημείο παραγωγής ισχύος της φωτοβολταϊκής συστοιχίας ακόμα και σε συνθήκες μερικής σκίασης της.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά