Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος μετρήσεων για έλεγχο ηλεκτρικών οχημάτων

Stamatiadis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1BBF540D-C3AC-483C-8BBC-F5C434CD609E
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Σταματιάδης, "Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος μετρήσεων για έλεγχο ηλεκτρικών οχημάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91656
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα οχήματα κυψέλης υδρογόνου αποτελούν μια βιώσιμη εναλλακτική λύση απέναντι στα οχήματα με ρυπογόνους κινητήρες εσωτερικής καύσης, ή με συστοιχίες μπαταριών. Αντικείμενο αυτής της εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη ενός απλού, ασφαλούς και αξιόπιστου συστήματος μετρήσεων για τον έλεγχο ενός πρωτότυπου ηλεκτρικού οχήματος κυψέλης υδρογόνου. Το πρωτότυπο όχημα στο οποίο στηρίζεται το σύστημα που αναπτύχθηκε, αποτελεί το νέο όχημα E.R 2021 της ομάδας TUCer του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το όχημα αυτό χρησιμοποιεί μία κυψέλη υδρογόνου, η οποία σε συνεργασία με μια συστοιχία υπερπυκνωτών, τροφοδοτούν έναν ηλεκτρικό κινητήρα. Για τον έλεγχο της λειτουργίας των παραπάνω μονάδων και των υποστηρικτικών μερών που παρεμβάλλονται στο σύστημα, αλλά και με στόχο την διασφάλιση της οικονομίας υδρογόνου και της ασφάλειας του οδηγού, στο όχημα χρησιμοποιείται ένα σύνολο δέκα διαφορετικών αισθητήρων. Τον ρόλο της διασύνδεσης των παραπάνω αισθητήρων, της συλλογής των μετρήσεων τους, αλλά και του ελέγχου των μερών του συστήματος με βάση τις παραπάνω μετρήσεις, αναλαμβάνει το ηλεκτρονικό σύστημα που αναπτύχθηκε σε αυτή την εργασία. Αυτό αποτελείται από οκτώ διαφορετικά υποκυκλώματα, τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός κεντρικού μικροεπεξεργαστή. Στο πλαίσιο της ομάδας TUCer και της εκπόνησης αυτής της εργασίας, για τον έλεγχο της λειτουργίας του προτεινόμενου συστήματος σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ένα σύνολο πρωτότυπων τυπωμένων κυκλωμάτων τα οποία υλοποιούν τα κυκλώματα που σχεδιάστηκαν. Τέλος, μέσα από μια σειρά δοκιμών στο εργαστήριο ελέγχθηκε η λειτουργία του συστήματος και λήφθηκαν σημαντικά συμπεράσματα με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά