Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αντιμετώπιση κακόβουλων επιθέσεων σε επίπεδο υλικού, στο πλαίσιο χρήσης FPGA από πολλαπλούς χρήστες

Diktopoulos Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/ED12156F-C297-4D17-A2B3-C9A7559B1C98
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Δικτόπουλος, "Αντιμετώπιση κακόβουλων επιθέσεων σε επίπεδο υλικού, στο πλαίσιο χρήσης FPGA από πολλαπλούς χρήστες ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91681
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ανερχόμενη χρήση συστημάτων αναδιατασσόμενης λογικής από πολλαπλούς χρήστες σε περιβάλλοντα που βρίσκονται στο νέφος, έχει εγείρει προβληματισμούς σχετικά με την ασφάλεια των χρηστών. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει πως κακόβουλοι χρήστες μπορούν να υλοποιήσουν απομακρυσμένα, δηλαδή χωρίς φυσική πρόσβαση, αισθητήρες κατανάλωσης ενέργειας και να πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά κρυπτογραφικών αλγορίθμων που βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο τροφοδοσίας.Μέχρι τώρα, τεχνικές masking και hiding, αποτελούν τις δυο βασικές κατηγορίες αντιμετώπισης τέτοιων επιθέσεων. Μια αντίστοιχη μελέτη αποδεικνύει πως ένας ενεργός φράχτης από κυκλικούς ταλαντωτές, ο οποίος έχει αντίστοιχο αντίκτυπο στο δίκτυο τροφοδοσίας με τον κρυπτογραφικό αλγόριθμο και τοποθετείται μεταξύ των 2 χρηστών, αποτελεί αποτελεσματικό αντίμετρο κατά των απομακρυσμένων κακόβουλων επιθέσεων.Η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει την προσομοίωση ενός σεναρίου κακόβουλης επίθεσης, σε δύο πλατφόρμες, για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του ενεργού φράχτη από κυκλικούς ταλαντωτές ως αντίμετρο. Συγκρίνουμε διαφορετικές υλοποιήσεις του ενεργού φράχτη, με διαφορετικό αριθμό από κυκλικούς ταλαντωτές, ενώ παράλληλα χρησιμοποιείται ένας νέος τρόπος ελέγχου του φράχτη με μικρό αριθμό πόρων, με σκοπό το hiding μέσω της εισαγωγής θορύβου στο σύστημα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι με τη χρήση του προτεινόμενου ενεργού φράχτη, ο οποίος καταναλώνει μικρότερο αριθμό πόρων και επακόλουθα έχει χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας από τον υπό επίθεση αλγόριθμο, η διαρροή δεδομένων μειώνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε ο αριθμός των μετρήσεων που πρέπει να συλλεχθούν για μια επιτυχημένη επίθεση είναι πάνω από δέκα φορές υψηλότερη σε σύγκριση με την απουσία του ενεργού φράχτη. Επιπλέον, αυτή η εργασία παρουσιάζει ποσοτικά αποτελέσματα που οι πάροχοι υπηρεσιών νέφους με FPGAs μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αξιολογήσουν τα οφέλη που αποκομίζονται μέσω της χρήσης ενεργών φραχτών στις πλατφόρμες τους πριν από την προσφορά υπηρεσιών σε πολλαπλούς χρήστες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά