Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή μικρο-υπολογιστών / μικρο-ελεγκτών σε συστήματα αυτόματου ελέγχου

Trakkidis Petros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D8226C19-6279-4FC8-87BB-8464B4C89128
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Πέτρος Τρακκίδης, "Εφαρμογή μικρο-υπολογιστών / μικρο-ελεγκτών σε συστήματα αυτόματου ελέγχου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91682
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία αφορά την εφαρμογή των μικρo-υπολογιστών/ μικρό-ελεγκτών σε συστήματα αυτόματου ελέγχου. Για την συγγραφήκαι μελέτη της εργασίας,διερευνήθηκε και αξιοποιήθηκε ο μικρο-υπολογιστής Arduino, ενώ πραγματοποιήθηκαν οι εφαρμογές του σε δυο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχουτα οποία ήταν, έλεγχος των στροφών και έλεγχος θέσης ενός κινητήρα DC. Η ανάπτυξη του θέματος γίνεται σε πέντε κεφάλαια.Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή της εργασίας. Αρχικά αναλύεται η έννοια και η χρησιμότητα του αυτοματισμού επιβεβαιώνοντας την ωφελιμότητα της χρήσης του για τον άνθρωπο, τόσο στην καθημερινότητα του, όσο και στην προσπάθεια του να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο κόστος. Έπειτα, ακολουθεί ανάλυση της πλατφόρμας Arduino, η οποία αποτελεί το αντικείμενο της εργασίας, και η συνεισφορά της παρούσας εργασίας για την κατανόηση των συστημάτων ελέγχου από μηχανικούς και όχι μόνο. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά την βιβλιογραφική ανασκόπηση μελετώντας τους μικρό-υπολογιστές ή αλλιώς μικρό-ελεγκτές. Δίνεται έμφαση στα συστήματα αυτόματου ελέγχου ενώ γίνεται επισήμανση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας Arduinoστα συστήματα αυτόματου ελέγχου. Τέλος, αναλύονται τόσο τα λειτουργικά αλλά και τα περιφερειακά στοιχεία της πλατφόρμας.Το τρίτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνει την πρώτη εφαρμογή που πραγματοποιήθηκε για σκοπούς συγγραφής της εργασίας και αφορά τον έλεγχο των στροφών ενός κινητήρα DC.Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την δεύτερη εφαρμογή που πραγματοποιήθηκε και αφορά πείραμα του συστήματος κλειστού βρόχου για τον ακριβή έλεγχο της περιστροφής ενός αντικειμένου με τη χρήση κινητήρα DC.9Για τα κεφάλαια 3 και 4 διενεργούνται κάποιες προσομοιώσεις με σκοπό την εύρεση του καταλληλότερου ελεγκτή για το κάθε πείραμα αντίστοιχα. Παρουσιάζονται συγκρίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων, και ο τρόπος με τον οποίο βρίσκουμε την βέλτιστη λύση.Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο αναγράφονται τα συμπεράσματα της παρούσας πτυχιακής εργασίας τα οποία προέκυψαν από τις προηγούμενες εφαρμογές ενώταυτόχρονα προτείνονται μελλοντικά βήματα ώστε να επιτευχθεί η ενίσχυση και η αναβάθμιση της ανάπτυξης συστημάτων ελέγχου με την χρήση της πλατφόρμας Arduino.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά