Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτιστοποιήσεις συνελικτικών νευρωνικών δικτύων με τεχνικές απόσταξης γνώσης για εφαρμογές σε επιταχυντές υλικού (Hardware)

Vailakis Apostolos-Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A5174955-4079-40E7-B928-4575DD706773
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Απόστολος-Νικόλαος Βαϊλάκης, "Βελτιστοποιήσεις συνελικτικών νευρωνικών δικτύων με τεχνικές απόσταξης γνώσης για εφαρμογές σε επιταχυντές υλικού (Hardware)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91712
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Την τελευταία δεκαετία, τα Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα (CNN) γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή στην επιστημονική κοινότητα, λόγω της ευελιξίας και της απόδοσής τους σε πληθώρα εφαρμογών. Πρόοδοι στην διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ επιτρέπουν στους ερευνητές να αναπτύξουν και να εκπαιδεύσουν CNN εκθετικής πολυπλοκότητας, ικανά να λύσουν προβλήματα που προηγουμένως θεωρούνταν μη προσεγγίσημα. Από αναγνώριση προσώπων, μέχρι κλιματική ανάλυση και αυτοοδηγούμενα οχήματα, τα CNN αποδεικνύουν συνεχώς την αξία τους στον τομέα της Μηχανικής Μάθησης. Ωστόσο, η ανάπτυξη τέτοιων μοντέλων σε εφαρμογές πραγματικού κόσμου αποτελεί σημαντική πρόκληση. Ενώ η εκπαίδευση πολύπλοκων CNN απαιτεί υπολογιστικά συστήματα υψηλής απόδοσης, η χρήση τους μπορεί να προϋποθέτει συστήματα περιορισμένης επεξεργαστικής ισχύoς. Αυτό έχει παρακινήσει την επιστημονική κοινότητα να αναπτύξει τόσο αρχιτεκτονικές υλικού ικανές να εκτελούν αποτελεσματικά CNN, όσο και μεθοδολογίες για τη συμπίεση δικτύων. Οι επιταχυντές υλικού που εστιάζουν σε εφαρμογές χαμηλής κατανάλωσης βασίζονται σε αριθμητικές ακέραιων αριθμών (κβάντιση δικτύου), κάτι που με τη σειρά του απλοποιεί τις υπολογιστικές μηχανές και μειώνει σημαντικά το αποτύπωμα των μοντέλων στη μνήμη. Αυτό, ωστόσο, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες ακρίβειας. Οι πρόσφατες εξελίξεις σε τεχνικές εκπαίδευσης κάνοντας χρήση απόσταξης γνώσης (knowledge distillation) υπόσχονται να μετριάσουν αυτές τις επιπτώσεις.Με επίκεντρο το DenseNet, ένα CNN τελευταίας τεχνολογίας που αναπτύχθηκε για αναγνώριση εικόνων, η παρούσα μελέτη αναλύει εις βάθος τη μέθοδο Quantization aware Knowledge Distillation (QKD), η οποία συνδυάζει εκπαίδευση κβαντισμένων δικτύων με απόσταξη γνώσης και υπόσχεται σημαντική βελτίωση στην τελική ακρίβεια. Επιπλέον, συγκρίνεται η απόδοση ανάμεσα σε μια CPU, μια GPU και μια Xilinx DPU, η τελευταία από τις οποίες χρησιμοποιεί αριθμητική ακέραιων αριθμών 8-bit. Για να επιτευχθεί αυτό, το QKD ενσωματώνεται στη ροή του Vitis-AI της Xilinx. Τα τελικά αποτελέσματα παρουσιάζουν την Xilinx DPU να επιτυγχάνει τουλάχιστον 9x επιτάχυνση σε latency και 9x χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος σε σύγκριση με όλες τις άλλες πλατφόρμες. Αυτό υποδηλώνει ότι η αποτελεσματική συμπίεση και κβάντιση νευρωνικών δικτύων, σε συνδυασμό με κατάλληλες αρχιτεκτονικές επιτάχυνσης υλικού, μπορούν να παράγουν συστήματα υψηλής ακρίβειας για εφαρμογές χαμηλής κατανάλωσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά