Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τυφλή ανίχνευση FSK σε συστήματα Simo

Nasoulis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7BE1244D-C98A-4CDD-80CE-82D640A91028
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Νασούλης, "Τυφλή ανίχνευση FSK σε συστήματα Simo", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91715
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ασύμφωνη (τυφλή) ανίχνευση ακολουθίας προσφέρει σημαντικά κέρδη απόδοσης σε σύγκριση με τη συμβατική ασύμφωνη ανίχνευση ενός συμβόλου όταν το κανάλι επικοινωνίας είνα αργά μεταβαλλόμενο, με κόστος αυξημένης (συνήθως εκθετικής στο μήκος της ακολουθίας) πολυπλοκότητας. Το 2015, η GLRT-βέλτιστη τυφλή ανίχνευση ακολουθίας FSK σε συστήματα SISO αποδείχθηκε ότι είναι πολυωνυμικά επιλυτή και αναπτύχθηκαν βέλτιστοι ανιχνευτές σχεδόν γραμμικής πολυπλοκότητας. Σε αυτήν την εργασία,εξετάζουμε την πολυπλοκότητα της GLRT-βέλτιστης τυφλής ανίχνευσης ακολουθίας FSK σε συστήματα 1x2 SIMO, δηλαδή συστήματα με μία κεραία εκπομπής και δύο κεραίες λήψης. Εστιάζουμε στις περιπτώσεις τηςδιαμόρφωσης 2-FSK ή 3-FSK, αποδεικνύουμε ότι η GLRT-βέλτιστη τυφλή ανίχνευση ακολουθίας FSK είναι πολυωνυμικά επιλύσιμη για αυτές τις περιπτώσεις, και παρουσιάζουμε αποτελεσματικούς αλγόριθμους ανίχνευσης που έχουν πολυωνυμική (στο μήκος της ακολουθίας) πολυπλοκότητα. Τέλος, αναφέρουμεμερικές παρατηρήσεις σχετικά με τη γενίκευση αυτών των αποτελεσμάτων για διαμόρφωση FSK υψηλότερης τάξης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά