Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη διεπαφής ανθρώπου μηχανής χαμηλού κόστους βασισμένη σε οπτικά προκλητά δυναμικά για εφαρμογές πλοήγησης

Zacharioudakis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2D395FB8-27A4-4145-A8FC-7E1B43E58325
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Ζαχαριουδάκης, "Ανάπτυξη διεπαφής ανθρώπου μηχανής χαμηλού κόστους βασισμένη σε οπτικά προκλητά δυναμικά για εφαρμογές πλοήγησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91721
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των μελετών που επικεντρώνονται στα συστήματα Brain Computer Interface (BCI) και στο μη επεμβατικό ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG), με την μέθοδο του Steady State Visual Evoked Potential (SSVEP) να παίζει σημαντικό ρόλο, λόγω του υψηλού επιπέδου σε ρυθμό μεταφοράς πληροφοριών (ITR) και σε αναλογία σήματος προς θόρυβο (SNR), καθώς και λόγω των ελάχιστων απαιτήσεων στην εκπαίδευση του αλγορίθμου. Τα SSVEP μπορούν να ληφθούν από τον ινιακό και τον βρεγματικό λοβό, αλλά η επιλογή διαφορετικών συνδυασμών καναλιών EEG και η προσαρμογή του μεγέθους των λαμβανόμενων δεδομένων, στο άτομο, παίζουν σημαντικό ρόλο για βέλτιστα αποτελέσματα. Η παρούσα μελέτη στοχεύει στη περαιτέρω βελτίωση υφιστάμενων συστημάτων, βασιζόμενων σε SSVEP, με ένα εξίσου αποτελεσματικό και ακριβές, το οποίο είναι πιο οικονομικό, προσφέροντας έτσι λύση σε ένα σοβαρό πρόβλημα για όσους αντιμετωπίζουν κινητικές αναπηρίες ή είναι τετραπληγικοί και που παράλληλα δεν έχουν προβλήματα όρασης. Επίσης, μελετάται η δυνατότητα αντικατάστασης wet ηλεκτροδίων με dry. Ένας από τους στόχους λοιπόν είναι να προσφέρουμε την ευκαιρία σε άτομα με περιορισμένη ή καθόλου κινητικότητα να γίνουν ανεξάρτητοι στην καθημερινή τους ζωή. Για την επιβεβαίωση λειτουργίας του συστήματος, χρησιμοποιήθηκε ένα ρομποτικό αυτοκίνητο εξοπλισμένο με συσκευή καταγραφής βίντεο, με τη δυνατότητα να αντικατασταθεί από αναπηρικό αμαξίδιο στο μέλλον. Σε αυτή τη μελέτη, τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση δύο τύπων ηλεκτροδίων, wet και dry, με τα τελευταία να είναι πιο ευαίσθητα στο θόρυβο. Ωστόσο, αποκλειστικές τεχνικές επεξεργασίας σήματος και πιο συγκεκριμένα την Canonical Correlation Analysis (CCA) μπορεί κανείς να αυξήσει την ακρίβεια για την ανίχνευση SSVEP. Τέλος, ο κύριος στόχος αυτής της μελέτης είναι να σχεδιάσει ένα πρακτικό σύστημα BCI που εστιάζει σε hardware και software χαμηλού κόστους, στην ευκολία χρήσης, στην σταθερότητα και στην αυξημένη απόδοση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά