Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση περιβαλλοντικής ποιότητας του οδικού δικτύου στις Στέρνες Ακρωτηρίου με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών

Frantzis Athanasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AC0F2CA8-42CB-4A98-9D2B-ABD8DDB24672
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθανάσιος Φραντζής, "Διερεύνηση περιβαλλοντικής ποιότητας του οδικού δικτύου στις Στέρνες Ακρωτηρίου με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91758
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται μια μέθοδος ανάλυσης των παραμέτρων που διαμορφώνουν την περιβαλλοντική ποιότητα του οδικού δικτύου στις Στέρνες Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων Κρήτης.Επίκεντρο του ενδιαφέροντος της έρευνας αποτελεί η αναλυτική περιγραφή των περιβαλλοντικών συνιστωσών των οδών του οικισμού (Πολεοδομικών, Υλικών, Κυκλοφοριακών, Εξοπλισμού) και η επίδραση τους στις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων.Αρχικά εξετάστηκαν θεωρητικά οι δείκτες που επηρεάζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος των δρόμων μέσω βιβλιογραφικών αναφορών. Στη συνέχεια έγινε η συλλογή των διαφόρων στοιχείων ενδιαφέροντος. Τα στοιχεία αυτά αφορούν αρχιτεκτονικούς και πολεοδομικούς δείκτες (πυκνότητες και συστήματα δόμησης, γεωμετρία οδών), τα υλικά κατασκευής (υλικά οδοστρώματος και πεζοδρομίου, ποιότητα πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων) δείκτες εξοπλισμού των οδών (φωτισμός, σχάρες όμβριων, άλλες υποδομές), κυκλοφοριακοί δείκτες (κατακόρυφη σήμανση) και τις χρήσεις γης. Για να είναι αποδοτικότερη η καταγραφή των στοιχείων, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε ένα αντιπροσωπευτικό κομμάτι του οικισμού το οποίο περιλαμβάνει κεντρικές οδούς και άλλα σημεία ενδιαφέροντος ενώ καταγράφηκε μέσω ερωτηματολογίου η άποψη της κοινότητας σε δείγμα 40 ανθρώπων, όσον αφορά την ποιότητα και ασφάλεια καθώς και την δυνατότητα μετακίνησης εντός και εκτός του οικισμού.Προκειμένου να μελετηθούν και να οπτικοποιηθούν τα παραπάνω αξιοποιήθηκε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (Geographic Information System- GIS) όπου τα καταγεγραμμένα δεδομένα ψηφιοποιήθηκαν και παρουσιάζονται με τη μορφή πινάκων και χαρτών. Η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε συγκεντρώνει τα διάφορα επίπεδα πληροφορίας σε ένα ενιαίο σύνολο, επομένως διευκολύνεται η συγκριτική και παράλληλη μελέτη όλων των παραμέτρων.Αποτέλεσμα της μελέτης είναι η λήψη χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με την επίδραση των παραμέτρων στην ποιότητα οδικού δικτύου της περιοχής και την κατάσταση των υπαρχόντων δομών και παροχών, χαρακτηριστικά φαίνεται πως η βελτίωση της κατάστασης των πεζοδρομίων και η αύξηση των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς θα έχει θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις με στόχο την αναβάθμιση της υπάρχουσας κατάστασης του οδικού δικτύου, ενώ δημιουργείται και το υπόβαθρο για περαιτέρω μελέτη και διευρεύνηση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά