Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιοποίηση υποπροϊόντων πυρόλυσης για εξωηλεκτρικές χρήσεις. Επίδραση της ποσότητας βιοεξανθρακωμάτων ως βελτιωτικών εδάφους σε συνδυασμό με κομπόστα

Raftogianni Adamantia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5A866EFD-241C-4BF7-B7EA-9371E65C8A9A
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αδαμαντία Ραυτογιάννη, "Αξιοποίηση υποπροϊόντων πυρόλυσης για εξωηλεκτρικές χρήσεις. Επίδραση της ποσότητας βιοεξανθρακωμάτων ως βελτιωτικών εδάφους σε συνδυασμό με κομπόστα.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91815
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στο πλαίσιο της παρούσας Διπλωματικής εργασίας, αξιολογήθηκε η ποιότητα βιοεξανθρακωμάτων, τα οποία παράχθηκαν μέσω της διαδικασίας της πυρόλυσης, με σκοπό τη δυνατότητα χρήσης τους ως τροποποιητικών εδάφους. Για τα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν στήλες εκχύλισης, οι οποίες περιείχαν βιοεξανθρακώματα στέμφυλων, υπολειμμάτων βάμβακος, λυματολάσπης βιολογικού καθαρισμού, κομπόστας ζωικών αποβλήτων και έδαφος, σε διαφορετικές ποσότητες και συνδυασμούς. Κάθε στήλη διαβρέχτηκε περιοδικά σε διάστημα δύο μηνών με συγκεκριμένη ποσότητα απιονισμένου νερού, προκειμένου να αντιστοιχεί στη μέση ετήσια βροχόπτωση της περιοχής της Κρήτης. Στα εκπλύματα πραγματοποιήθηκαν φυσικές και χημικές αναλύσεις, όπως μέτρηση του pH, της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC), του χημικώς απαιτούμενου οξυγόνου (COD), των φαινολών, των νιτρικών και φωσφορικών ιόντων, καθώς και των ανόργανων στοιχείων και βαρέων μετάλλων.Διαπιστώθηκε ότι, η επώαση στα μίγματα κομπόστας και βιοεξανθρακωμάτων, βελτίωσε τις ιδιότητες του εδάφους, μειώνοντας σημαντικά την ηλεκτρική αγωγιμότητα και αυξάνοντας την ικανότητα συγκράτησης νερού. Η προσθήκη κομπόστας στο έδαφος αύξησε τις συγκεντρώσεις των φωσφορικών και νιτρικών ιόντων, καθώς και του COD στα υδατικά εκπλύματα. Η εφαρμογή βιοεξανθρακωμάτων στέμφυλων και υπολειμμάτων βάμβακος στο έδαφος συγκράτησε μέρος των νιτρικών και φωσφορικών ιόντων και μείωσε την τιμή του COD. Η προσθήκη κομπόστας αύξησε σημαντικά τις ποσότητες των θρεπτικών στοιχείων, όπως του μαγνησίου και του ασβεστίου, ενώ το κάλιο αυξήθηκε με την προσθήκη μεγαλύτερης ποσότητας βιοεξανθρακώματος. Η προσθήκη βιοεξανθρακωμάτων στο έδαφος μείωσε την εκχύλιση των βαρέων μετάλλων και η μείωση κυμάνθηκε περίπου από 50-100% σε σχέση με την κομπόστα. Οι συγκεντρώσεις των τοξικών στοιχείων στα εκπλύματα ήταν χαμηλές και κάτω από τα όρια της νομοθεσίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά