Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου στο ΧΥΤΑ Αμαρίου

Varouchas Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/EB532175-1D77-4479-B12F-F675287127D6
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Βαρούχας, "Ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου στο ΧΥΤΑ Αμαρίου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91840
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή επικεντρώνεται στην παραγωγή και στη μετέπειτα πορεία του βιοαερίου του ΧΥΤΑ Αμαρίου, διερευνώντας τις υφιστάμενες δυνατότητες ενεργειακής αξιοποίησής του, μέσω της εκτίμησης του παρόντος και μελλοντικού δυναμικού, με την χρήση μοντέλου (LandGEM).Όπως προκύπτει βασικά μεγέθη του εν λόγω ΧΥΤΑ (π.χ. διαθέσιμο προς αξιοποίηση μεθάνιο, ποσότητες απορριμμάτων, έκταση, κλπ.) είναι σημαντικά χαμηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούμενα, βάσει βιβλιογραφίας και εμπειρίας, ώστε να θεωρηθεί πιθανά οικονομικά συμφέρουσα και βιώσιμη η ενεργειακή αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου.Εντούτοις, η συλλογή και επεξεργασία του βιοαερίου του ΧΥΤΑ Αμαρίου σε πυρσό καύσης αποτελεί αδιαμφησβήτητη αναγκαιότητα, επιβαλλόμενη τόσο από την ισχύουσα νομοθεσία, όσο και από το παρελθόν (αλλά και το μέλλον) του ίδιου του χώρου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά