Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μια επισκόπηση της έρευνας για την συνεργασία της αποθήκευσης προσωρινής μνήμης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με τα συστήματα συστάσεων

Sofikitis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/21C94092-1388-4638-849D-2B3C22BC2F52
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Σοφικίτης, "Μια επισκόπηση της έρευνας για την συνεργασία της αποθήκευσης προσωρινής μνήμης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με τα συστήματα συστάσεων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91892
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες Διαδικτύου και ο ραγδαίος ρυθμός με τον οποίο αρχεία πολυμέσων δημιουργούνται και καταναλώνονται από τους χρήστες, τόσο ενσύρματων αλλά και ασύρματων δικτύων, έχει ως συνέπεια μια πρωτοφανή αύξηση της μεταφοράς πληροφορίας στο Διαδίκτυο. Οι τεχνικές αποθήκευσης κρυφής μνήμης πολυμέσων έχουν συμβάλει σημαντικά στην εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών Διαδικτύου. Ωστόσο, οι παραδοσιακές τεχνικές αποθήκευσης κρυφής μνήμης, φαίνεται πλέον ότι αδυνατούν να υποστηρίξουν την επιθυμητή Ποιότητα Υπηρεσιών για τους χρήστες, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα εύλογο κέρδος για τους διαχειριστές δικτύου. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της πυκνότητας των κυψελών των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, καθώς οι χρήστες πληθαίνουν, και στον αυξανόμενο όγκο των καταλόγων αρχείων πολυμέσων. Για το σκοπό αυτό, πρόσφατες μελέτες σχετικά με τις τεχνικές εκφόρτωσης δικτύου έχουν δείξει ότι η συνεργασία των συστημάτων συστάσεων και της προσωρινής αποθήκευσης περιεχομένου δικτύου μπορεί να αποδειχθεί καρποφόρα. Σε αυτή την εργασία, φιλοδοξούμε να παρέχουμε έναν οδηγό για τις επιστημονικές μελέτες πάνω σε αυτό το θέμα. Οι μελέτες αυτές προσπαθούν αν ανοίξουν νέους ορίζοντες για τους τρόπους με τους οποίους αυτοί οι δυο μηχανισμοί μπορούν να συνδυαστούν, μια προσέγγιση η οποία μέχρι πρόσφατα δεν λαμβάνονταν υπόψη, καθώς οι τεχνικές αποθήκευσης κρυφής μνήμης και τα συστήματα συστάσεων, στοχεύουν εξ ορισμού σε διαφορετικές κατευθύνσεις, όσον αφορά στην δημοτικότητα των περιεχομένων που καταναλώνουν οι χρήστες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά