Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πυρόλυση αγροτικών και βιομηχανικών αποβλήτων και αξιοποίηση προϊόντων για παραγωγή ενέργειας και βελτιωτικών εδάφους

Esser Katerina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2229D8F1-5CC4-4C07-84DD-C30D1C9683DD
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κατερίνα Έσσερ, "Πυρόλυση αγροτικών και βιομηχανικών αποβλήτων και αξιοποίηση προϊόντων για παραγωγή ενέργειας και βελτιωτικών εδάφους", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91895
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξεταστεί κατά πόσο τα προϊόντα πυρόλυσης αγροτικών, δασικών και βιομηχανικών αποβλήτων θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας ή και ως βελτιωτικά εδάφους. Επιλέχθηκαν αγροτικά και δασικά υπολείμματα τα οποία αφθονούν στην Ελλάδα και γενικά στις Μεσογειακές χώρες όπως υπολείμματα βάμβακος, στέμφυλα, ηλίανθος, πευκοβελόνες, καθώς και βιομηχανικά απόβλητα βιομηχανίας ξύλου, επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων και λυμάτων. Τα δείγματα πυρολύθηκαν σε αντιδραστήρα σταθερής κλίνης, σε θερμοκρασία από 350 oC έως 550 oC και στα προϊόντα που προέκυψαν, βιοεξανθράκωμα, βιοέλαιο και αέριο, πραγματοποιήθηκαν φυσικοχημικές και χημικές αναλύσεις. Αυξάνοντας τη θερμοκρασία πυρόλυσης παρατηρήθηκε μείωση της απόδοσης σε βιοεξανθράκωμα και εμπλουτισμός του σε στοιχειακό άνθρακα και τέφρα. Τα βιοεξανθρακώματα των στέμφυλων, υπολειμμάτων βάμβακος και της λυματολάσπης εμφάνισαν υψηλή συγκέντρωση σε θρεπτικά συστατικά, καθιστώντας τα πιθανά για βελτιωτικά εδάφους, ενώ τα βιοεξανθρακώματα ηλίανθου, πευκοβελόνων, υπολειμμάτων βάμβακος και πριονιδιού έχοντας υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ύλη, σχετικά χαμηλή σε τέφρα και χαμηλά ποσοστά θείου και αζώτου θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας μέσω διεργασιών καύσης και αεριοποίησης. Η θερμογόνος δύναμη των βιοελαίων ήταν αρκετά υψηλή 20-28 MJ/kg, ενώ των αερίων της πυρόλυσης στους 350oC ήταν περίπου 6-12 MJ/m3. Tα αέρια που εκλύθηκαν σε χαμηλή θερμοκρασία ήταν το διοξείδιο και το μονοξείδιο του άνθρακα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά