Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Regenerable Co-ZnO-based nanocomposites for high-temperature syngas desulfurization

Pan Zehua, Chan Wei Ping, Oh Wen-Da, Veksha Andrei, Giannis Apostolos, Tamilselvam Kumaran S.O., Lei Junxi, Binte Mohamed Dara Khairunnisa, Wang Haiming, Lisak Grzegorz, Lim Teik-Thye

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/023A7F0B-4CE3-438F-B8E5-436556E7CBFD
Έτος 2020
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Z. Pan, W. P. Chan, W. D. Oh, A. Veksha, A. Giannis, K. S. O. Tamilselvam, J. Lei, D. K. Binte Mohamed, H. Wang, G. Lisak, and T.-T. Lim, “Regenerable Co-ZnO-based nanocomposites for high-temperature syngas desulfurization,” Fuel Process. Technol., vol. 201, May 2020, doi: 10.1016/j.fuproc.2020.106344. https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2020.106344
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

H2S is a common impurity in the syngas derived from municipal solid waste gasification. For power generation using advanced technologies, such as gas engines/turbines or solid oxide fuel cells, reducing the H2S content to acceptable levels is required. This work investigated the desulfurization performance of bimetallic particles by adding different metals (Fe, Cr, Co, Ni) into ZnO-based nanocomposites. At 400 °C, the Co-ZnO demonstrated 26.3, 5.0, 1.7 times higher sulfur uptake from a model syngas (composed of 100 ppmv H2S, 15 vol% CO, 5 vol% CO2, 15 vol% H2, 15 vol% H2O and N2 (balance)) than pure ZnO, Cr-ZnO and Fe-ZnO, respectively. This could be attributed to the formation of p-n heterojunction between the n-type ZnO and p-type Co3O4, accelerating surface reaction kinetics. Although the Ni-ZnO showed a better performance at 400 °C, at an elevated temperature of 600 °C, the Co-ZnO demonstrated 1.2 times higher sulfur capacity compared to Ni-ZnO. Furthermore, the Co-ZnO nanocomposite was subjected to 3 cycles of high-temperature desulfurization (600 °C) and regeneration. The results showed that its high desulfurization efficiency was retained after the tests. This could enable a high-temperature desulfurization of hot syngas and hence an increase in the electrical efficiency of waste-to-energy facilities.

Υπηρεσίες

Στατιστικά