Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ερμηνεία του ορθογωνικού καννάβου ως εργαλείο πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ευρώπη

Vlassaki Dimitra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9DBA2589-1612-47D0-9E9C-2B85BA114525
Έτος 2022
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δήμητρα Βλασσάκη, "ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ερμηνεία του ορθογωνικού καννάβου ως εργαλείο πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ευρώπη", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91973
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία μελετά το ρόλο που κατείχε ο ορθογωνικός κάνναβος ως εργαλείο πολεοδομικού σχεδιασμού σε ορισμένα παραδείγματα εξαρχής σχεδιασμένων πόλεων της Ευρώπης. Αρχικά, γίνεται διερεύνηση των αιτίων εμφάνισης του ορθογωνικού καννάβου και τον τρόπο που αυτός παρουσιάζεται ως μέσο ανάπτυξης της πόλης από τις απαρχές του αστικού φαινομένου. Έπειτα, παρουσιάζονται πέντε ευρωπαϊκές πόλεις, εξαρχής σχεδιασμένες σε ορθογωνικό κάνναβο, οι οποίες αντιστοιχούν σε πέντε διαφορετικές χρονικές περιόδους, αρχίζοντας από την Κλασική Εποχή και καταλήγοντας στον 20ό αιώνα. Πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή όσον αφορά στη γένεση της κάθε πόλης, και εξετάζονται τα χωρικά χαρακτηριστικά της καθεμίας σε σχέση με το ορθοκανονικό σύστημα ανάπτυξής της. Τέλος, ερευνάται η αλληλεπίδραση του συστήματος αυτού με τα δίκτυα, τις δημόσιες λειτουργίες και την κοινωνία της πόλης. Μέσω της έρευνας αυτής, δημιουργούνται και επιχειρούνται να απαντηθούν ορισμένα ερωτήματα. Πρώτα απ’ όλα, διερευνώνται οι κύριες αιτίες χωροθέτησης της κάθε πόλης, καθώς και τα κριτήρια επιλογής του ορθογωνικού καννάβου ως εργαλείο σχεδιασμού σε κάθε ιστορική περίοδο, αλλά και ο σκοπός που εξυπηρέτησε σε κάθε περίπτωση. Έπειτα, ερευνάται το κατά πόσο ο ορθογωνικός κάνναβος παρέμεινε αμετάβλητος σε κάθε αστική δομή, ή αν επιδέχθηκε μεταβολές στο πέρασμα των αιώνων. Μελετάται ο ρόλος του στην οργάνωση του οδικού δικτύου των πόλεων, καθώς και η σχέση του με τη γεωμορφολογία της κάθε περιοχής. Εν κατακλείδι, εξετάζεται το κατά πόσο ο ορθογωνικός κάνναβος αποτελεί ένα διαχρονικό, ευέλικτο και ευκόλως διαχειρίσιμο εργαλείο πολεοδομικού σχεδιασμού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά