Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συντήρηση και αποκατάσταση του υστεροκλασικού κυκλικού αμυντικού πύργου της λιμενικής οχύρωσης της αρχαίας Φαλάσαρνας με γνώμονα την αναστήλωση των εκτός θέσης δομικών λίθων

Goula Dimitra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B235762E-0209-4C70-BD1E-F6B3E0B107EB
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δήμητρα Γούλα, "Συντήρηση και αποκατάσταση του υστεροκλασικού κυκλικού αμυντικού πύργου της λιμενικής οχύρωσης της αρχαίας Φαλάσαρνας με γνώμονα την αναστήλωση των εκτός θέσης δομικών λίθων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλά https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92018
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο κυκλικός αμυντικός πύργος φρουρούσε την είσοδο του κλειστού λιμένα της αρχαίας Φαλάσαρνας στην δυτική Κρήτη και χρονολογείται στο 3ο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. Ήρθε στο φως σε ανασκαφική έρευνα τον Ιούλιο του 1986 και αποτελεί μέρος ενός αξιόλογου και σημαντικού συνόλου της αρχαίας πόλης και του κλειστού λιμένα της, τύπου «κώθωνος», που ανασκάπτεται συστηματικά από την Δρ. Ελπίδα Χατζηδάκη την τελευταία 35ετία. Ο λιμένας σήμερα βρίσκεται περίπου 100 μ. από την ακτή, λόγω της απότομης ανόδου της ξηράς κατά 6,6 μ. μετά από το παροξυστικό σεισμικό συμβάν του 365 μ.Χ. Σκοπός της μελέτης είναι η προσέγγιση των αρχών σύμφωνα με τις οποίες θα οριοθετηθεί ένα σαφές πλαίσιο εντός του οποίου θα διαμορφωθεί ένας στρατηγικός σχεδιασμός επεμβάσεων συντήρησης και αποκατάστασης του σωζόμενου τμήματος του κυκλικού πύργου, με γνώμονα την αναστήλωση των εκτός θέσης δομικών λίθων του. Για τους σκοπούς της τεκμηρίωσης δημιουργήθηκε τρισδιάστατο μοντέλο του πύργου. Μέσω της μελέτης των διάσπαρτων πεσμένων λίθων διατυπώνονται προτάσεις για την μορφή ανωδομής του μνημείου και την αμυντική του δυναμική. Επίσης, εξετάζονται τα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά και ο σπάνιος αρχιτεκτονικός του τύπος. Τον Σεπτέμβρη του 2021 διενεργήθηκε ανασκαφική έρευνα στο βορειοανατολικό μέρος του πύργου από την γράφουσα, υπό την διεύθυνση της Δρος Χατζηδάκη και την εποπτεία της ΕΦΑ Χανίων, όπου προέκυψαν νέα, αδημοσίευτα αρχαιολογικά και αρχιτεκτονικά τεκμήρια, μέρος των οποίων παρουσιάζεται εδώ. Για την τεκμηρίωση και συγκριτικούς σκοπούς συμπεριλαμβάνονται αδημοσίευτες φωτογραφίες της ανασκαφής του πύργου κατά την περίοδο 1986-1988 που μου παραχωρήθηκαν ευγενικά από την Δρ. Χατζηδάκη. Μετά από την διεξοδική μελέτη του κυκλικού πύργου, την ανάλυση των δομοστατικών του προβλημάτων και την χαρτογράφηση της παθολογίας του, ιεραρχούνται οι αξίες που συγκεντρώνει το μνημείο και καθορίζονται οι αρχές και οι στόχοι των επεμβάσεων. Σύμφωνα με τα παραπάνω διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις επεμβάσεων για την συντήρηση, αποκατάσταση, αναστήλωση και ανάδειξη του πύργου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά