Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση χρονοσειρών βροχόπτωσης σε πόλεις της Βόρειας Κρήτης και η διερεύνηση σύνδεσης με τη κλιματική αλλαγή

Antonakaki Kleanthi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5FCB7D2E-C091-4526-8282-C723F2A2B9AA
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κλεάνθη Αντωνακάκη, "Ανάλυση χρονοσειρών βροχόπτωσης σε πόλεις της Βόρειας Κρήτης και η διερεύνηση σύνδεσης με τη κλιματική αλλαγή", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92032
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξεταστούν οι βροχοπτώσεις που επικρατούν στις πόλεις των Χανίων, του Ηρακλείου και της Σητείας και στη συνέχεια να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το αν υπάρχουν εμφανή δείγματα σύνδεσης με την κλιματική αλλαγή. Αρχικά, πραγματοποιείται μια εκτενής περιγραφή της περιοχής μελέτης, όπου αναλύονται τα γεωγραφικά, μορφολογικά, κλιματικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά (προσδιορισμός υδρολογικού ισοζυγίου), καθώς και οι χρήσης γης και νερού της Κρήτης. Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού και προσέγγισης του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής, καθώς επίσης αναφέρονται και πιθανές συνέπειες αναφορικά με τις βροχοπτώσεις αλλά και άλλες παραμέτρους για την περίπτωση της Κρήτης. Η ανάλυση των χρονοσειρών βροχόπτωσης, γίνεται για την περίοδο ετών 1958-2018, για τις τρεις πόλεις. Η συλλογή των δεδομένων βροχόπτωσης έγινε από διάφορους φορείς, όπως το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και την Αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, ενώ στη συνέχεια η επεξεργασία τους έγινε μέσω του προγράμματος Minitab. Αρχικά μελετάται (στατιστικά) ξεχωριστά η κάθε πόλη και στη συνέχεια γίνεται σύγκριση τους ανά ζεύγη, δείχνοντας μία ισχυρότερη συσχέτιση ανάμεσα σε Ηράκλειο-Σητεία καθώς και ότι τα Χανιά διαθέτουν τις μεγαλύτερες ποσότητες βροχόπτωσης. Ακολούθως, επιλέχθηκαν τα Χανιά, ως το μέρος με τις περισσότερες βροχοπτώσεις, για να γίνει σύγκριση και συσχέτιση των παραμέτρων της θερμοκρασίας και της ηλιοφάνειας με τη βροχόπτωση, όπου προέκυψε πως υπάρχει μέτρια προς ισχυρή αρνητική συσχέτιση και στους δυο συνδυασμούς. Ακόμη έγινε σύγκριση των ποσοτήτων βροχόπτωσης ανάμεσα σε Χανιά και Τυμπάκι, δείχνοντας πως όταν αυξάνονται τα ποσά βροχόπτωσης στα Χανιά αυξάνονται και στο Τυμπάκι. Τέλος, έγινε προσπάθεια πρόβλεψης ποσοτήτων βροχόπτωσης στα Χανιά, για τα επόμενα τρία έτη με τη μέθοδο της διάσπασης χρονοσειρών. Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται σχόλια και συμπεράσματα που προέκυψαν κατά την ανάλυση των δεδομένων. Από τη μελέτη προέκυψε πως παρατηρούνται κάποια φαινόμενα κλιματικής αλλαγής και στις τρεις πόλεις που εξετάζονται.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά