Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση της κινητικής συμπεριφοράς επιχώματος οδοποιίας (ΒΟΑΚ, θέση Μαυρομούστακο)

Boulis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6E6D18B8-345F-4254-AA84-6E66F6834F6C
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Μπουλής, "Διερεύνηση της κινητικής συμπεριφοράς επιχώματος οδοποιίας (ΒΟΑΚ, θέση Μαυρομούστακο) ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92076
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εθνική οδός (ΒΟΑΚ – Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης) στο ύψος των Νωπηγείων (θέση “Μαυρομούστακο”) παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα καθίζησης από τις αρχές της δεκαετίας του ’90.Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του μηχανισμού που οδήγησε στην αστοχία του επιχώματος, το οποίο έχει κατασκευαστεί στην συγκεκριμένη θέση. Στο πλαίσιο αυτό διατυπώνονται και προτάσεις επίλυσης του προβλήματος.Αρχικά, μελετήθηκε η γεωλογική δομή της περιοχής και σχεδιάστηκε γεωτεχνική τομή εγκάρσια στο επίχωμα. Με βάση τα αποτελέσματα δοκιμής πρότυπης διείσδυσης (SPT), εκτιμήθηκαν οι γεωτεχνικές παράμετροι των εδαφικών σχηματισμών, ενώ για τα βραχώδη πρανή, ανάντη του επιχώματος, η εκτίμηση έγινε με βάση τον δείκτη GSI.H διερεύνηση του μηχανισμού αστοχίας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού πακέτου Geostudio 2008 και τo πρόγραμμα SLOPE/W και προσδιορίσθηκε η ευστάθεια του πρανούς. Από τα αποτελέσματα των επιλύσεων προέκυψε ότι η αστοχία του επιχώματος είναι περιστροφικού τύπου.Για την σταθεροποίηση του επιχώματος προτείνεται η κατασκευή αντίβαρου. Η διαστασιολόγηση αυτού του αντίβαρου έγινε με στόχο την αύξηση του συντελεστή ασφάλειας στο 1.2.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά