Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Περιγραφές πραγμάτων για το σημασιολογικό ιστό των πραγμάτων

Tzavaras Aimilios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/ECC73322-AFCC-408D-9620-B5293030FDCD
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Aimilios Tzavaras, "Thing descriptions for the semantic Web of Things", Master Thesis, School of Electrical and Computer Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92084
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο Ιστός των Πραγμάτων (Web of Things ή WoT) στοχεύει στην ενοποίηση του κόσμου των διασυνδεδεμένων συσκευών μέσω του Διαδικτύου. Το Web of Things (WoT) Architecture είναι μια πρόταση (recommendation) της W3C που εισάγει ένα μοντέλο για την ενσωμάτωση των Πραγμάτων (π.χ. των συσκευών) στον Παγκόσμιο Ιστό. Εκτός από την W3C, η προδιαγραφή OpenAPI παρέχει και αυτή μια μέθοδο για την τεχνική τεκμηρίωση των υπηρεσιών REST (RESTful services) ώστε ένας “πελάτης” (client) να μπορεί να κατανοήσει τον σκοπό τους και να τις χρησιμοποιήσει σε εφαρμογές. Η παρούσα εργασία εφαρμόζει το εργαλείο (framework) περιγραφής υπηρεσιών OpenAPI σε αντικείμενα Ιστού (Πράγματα) και αξιοποιεί επίσης το Semantic OpenAPI (SOAS 3.0). Συνεπώς, οι (εμπλουτισμένες σημασιολογικά) περιγραφές OpenAPI των Πραγμάτων Ιστού (Web Things) προσφέρουν πλήρη τεκμηρίωση των υπηρεσιών που προκύπτουν από τις συσκευές και τις δυνατότητές τους. Οι περιγραφές που προκύπτουν μπορούν να μετατραπούν σε οντολογίες ώστε να επιτρέψουν σε μια μηχανή να κατανοήσει καλύτερα την εγγενή σημασία των περιγραφών των Πραγμάτων και να αλληλεπιδράσει με αυτά. Στη συνέχεια, οι περιγραφές Πραγμάτων (συσκευών) που εκτίθενται στον Παγκόσμιο Ιστό μπορούν εύκολα να ανακαλυφθούν, να υποβληθούν σε ερωτήματα από γλώσσες ερωτημάτων του Σημασιολογικού Ιστού (π.χ. SPARQL) και να ελεγχθούν από συλλογιστές (reasoners, π.χ. Pellet). Η προσέγγιση συγκρίνεται με το μοντέλο πληροφοριών WoT Thing Description (TD) της W3C (recommendation) με κριτήριο την πληρότητα κάθε αναπαράστασης. Η παρούσα εργασία προτείνει επιπλέον μία ενδεχόμενη υλοποίηση μιας υπηρεσίας μεσολάβησης (proxy service) για τον Ιστό των Πραγμάτων με βάση τις αρχές που προτείνονται από το μοντέλο WoT Architecture της W3C. Η υλοποίηση συγκρίνεται με υπάρχουσες, επιλεγμένες από το Διαδίκτυο υλοποιήσεις WoT, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται από το W3C WoT Architecture.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά