Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτιστοποίηση μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων νεότερου ιστορικού κτιρίου με χρήση laser scanning vibrometer και διερεύνηση ειδικών επεμβάσεων / Εφαρμογή στο κτίριο της Πρώην Ιερατικής Σχολής στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων

Providaki Georgia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FA161764-A1C2-4079-92A7-18AB47F41123
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία Προβιδάκη, "Βελτιστοποίηση μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων νεότερου ιστορικού κτιρίου με χρήση laser scanning vibrometer και διερεύνηση ειδικών επεμβάσεων / Εφαρμογή στο κτίριο της Πρώην Ιερατικής Σχολής στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92092
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσεται μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία βελτιστοποίησης της προσομοίωσης ενός ιστορικού κτιρίου με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και της προσέγγισης των υπολογιστικών τιμών των ιδιοσυχνοτήτων με τις πειραματικές τιμές. Ο στόχος της προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι η όσο το δυνατόν ακριβέστερη προσομοίωση των ιστορικών κατασκευών για την ανάλυση με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων έτσι ώστε να προσεγγιστεί η πραγματική δυναμική συμπεριφορά του δομικού συστήματος της κατασκευής βάσει των καταγεγραμμένων δυναμικών χαρακτηριστικών του (π.χ. συχνότητες). Στην προσέγγιση αυτή λαμβάνεται υπόψη η επιρροή των βασικών μηχανικών χαρακτηριστικών του υλικού του δομικού συστήματος, όπως είναι το Μέτρο Ελαστικότητας, στη μεταβολή της κίνησης του. Κατά την διαδικασία βελτιστοποίησης, η αναθεώρηση των τιμών πραγματοποιείται βάση τις πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί με την χρήση συστήματος προηγμένης τεχνολογίας laser (laser vibrometry) το οποίο καταγράφει μικροδονήσεις των ελεγχόμενων κατασκευών. Η προτεινόμενη μεθοδολογία εφαρμόζεται σε ένα νεότερο ιστορικό κτίριο από φέρουσα τοιχοποιία, την Πρώην Ιερατική Σχολή της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων, στα Χανιά.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά