Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Απλή υπηρεσία αναζήτησης σε περιγραφές OpenAPI με επεκτάσεις σημασιολογικού ιστού

Apostolakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CA839931-82C4-4758-BA64-0BF8A50F2875
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Αποστολάκης, "Απλή υπηρεσία αναζήτησης σε περιγραφές OpenAPI με επεκτάσεις σημασιολογικού ιστού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92122
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την OpenAPI Query Language 2 (OAQL2), μια γλώσσα αναζήτησης για έγγραφα OpenAPI. Το OpenAPI είναι ένα πρότυπο για την περιγραφή RESTful υπηρεσιών, βασισμένο σε JSON. Η OAQL2 είναι σχεδιασμένη με παρόμοια σύνταξη με την SQL και υποστηρίζει αναζήτηση στα περισσότερα πεδία ενός εγγράφου OpenAPI, καθώς και τους σημασιολογικούς σχολιασμούς που προτάθηκαν για το OpenAPI σε προηγούμενη εργασία. Υλοποιήθηκε μια διαδικτυακή υπηρεσία ικανή να εκτελεί ερωτήματα OAQL2. Η υπηρεσία αυτή αποθηκεύει μεταδεδομένα για κάθε περιγραφή OpenAPI και εκτελεί τα ερωτήματα σε αυτά. Δημιουργεί ευρετήρια για να επιταχύνει τα ερωτήματα, μπορεί να χειριστεί σύνθετα αντικείμενα σχήματος και χρησιμοποιεί συλλογισμό για να υποστηρίξει την αναζήτηση σε ένα σημασιολογικό μοντέλο. Σε σύγκριση με το σύστημα που υλοποιήθηκε σε προηγούμενη εργασία, φαίνεται ότι είναι πολύ πιο γρήγορη και πλήρης όσον αφορά την σύνταξη και την συμβατότητα με το OpenAPI.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά