Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βιώσιμη διαχείριση θορύβου στην παραλιακή οδό του Ρεθύμνου

Kyriakakis Petros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C3D5B6F2-BD65-4136-8194-62E139FD110D
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Πέτρος Κυριακάκης, "Βιώσιμη διαχείριση θορύβου στην παραλιακή οδό του Ρεθύμνου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92155
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο περιβαλλοντικός θόρυβος αποτελεί ένα σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία τόσο σε υψηλά όσο και σε χαμηλά επίπεδα στα αστικά κέντρα.Στην διπλωματική αυτή εργασία μελετήθηκε ο κυκλοφοριακός και ο αστικός θόρυβος που παράγεται σε συγκεκριμένο πλήθος ημερών στην παραλιακή οδό της πόλης του Ρεθύμνου. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις τόσο σε συνθήκες καθημερινής ζωής όσο και κατά τη διεξαγωγή δημοφιλών εκδηλώσεων, με στόχο να προκύψει ένα συμπέρασμα από τη μεταξύ τους συσχέτιση. Ακόμη έγινε συσχέτιση των γεγονότων αυτών με την προκληθείσα ηχητική ρύπανση αλλά και τη γενικότερη επίδραση στη ζωή των πολιτών. Κατόπιν επιλογής των σημείων ενδιαφέροντος, ακολουθήθηκε κυκλική πορεία στη συλλογή των δεδομένων σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μέσα από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη πόλη προκάλεσαν εμφανή αύξηση στα επίπεδα του θορύβου. Έκθεση των πολιτών στα υψηλά αυτά επίπεδα και ειδικά για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι ικανή να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία. Μπορεί λοιπόν ο θόρυβος φαινομενικά να μην είναι η πιο απειλητική για τη ζωή μορφή ρύπανσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρήζει επαγρύπνησης. Η μείωση των επιπέδων του θορύβου αποτελεί σημαντικό στόχο για πολλές χώρες, καθώς είναι ένα πρόβλημα που παρατηρείται σε όλο τον κόσμο. Με την επίλυση του προβλήματος αυτού, θα προέλθει ευημερία στην κοινωνία και την καθημερινή ζωή των πολιτών. Ωστόσο πρέπει να γίνει αντιληπτή η σημασία της συμβολής του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά, καθώς η ευαισθητοποίηση και το αίσθημα ατομικής ευθύνης μπορούν να αποτελέσουν κινητήριο δύναμη για την ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά