Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ευστάθεια πρανών επιφανειακών εκμεταλλεύσεων στο στάδιο της αποκατάστασης (πλήρωση της εκσκαφής με νερό)

Syllignakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AE11EBF6-EBB0-4A6B-9894-78999EDED101
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Συλλιγνάκης, "Ευστάθεια πρανών επιφανειακών εκμεταλλεύσεων στο στάδιο της αποκατάστασης (πλήρωση της εκσκαφής με νερό)", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92191
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες επιφανειακές εκσκαφές (open pits) σε όλο τον κόσμο έχουν διαμορφωθεί σε λίμνες μετά το πέρας της εκμετάλλευσής τους. Η δημιουργία λιμνών αποτελεί πλέον τον πιο κοινό τρόπο αποκατάστασης των κενών (ορυγμάτων) που δημιουργούνται μετά την εκμετάλλευση. Οι λίμνες αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Αυτή η εργασία έχει σκοπό να μελετήσει την επίδραση της μεταβολής της στάθμης στην ευστάθεια των πρανών της λίμνης Most στη Τσεχία. Η επίδραση αυτή μελετάται μέσω πλήρως συζευμένων αναλύσεων ροής – παραμόρφωσης (fully Coupled flow deformation). Οι αναλύσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη τους το υδραυλικό μοντέλο Van Genuchten, που εκφράζει την ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί το νερό κυρίως στην ακόρεστη ζώνη και συνδυάζεται με τα ελαστοπλαστικά μοντέλα των εδαφικών υλικών. Οι μηχανικές παράμετροι που καθορίζουν την συμπεριφορά των σχηματισμών εκτιμήθηκαν από εργαστηριακές δοκιμές και δοκιμές πεδίου και πραγματοποιήθηκε προσομοίωση της κινητικής συμπεριφοράς της λίμνης με τη χρήση του λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων Plaxis V20. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης έδειξαν ότι η ευστάθεια των πρανών εξαρτάται από το μέγεθος της μεταβολής της στάθμης του νερού της λίμνης, την περατότητα των εδαφικών σχηματισμών που επηρεάζονται και τον ρυθμό μεταβολής της στάθμης του νερού της λίμνης. Τα αποτελέσματα της εργασίας μπορεί να έχουν εφαρμογή και σε άλλες θέσεις, και μπορούν να αξιοποιηθούν για τον βέλτιστο σχεδιασμό της πλήρωσης και λειτουργίας λιμνών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά