Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτιστοποίηση της αξιοπιστίας του σχεδιασμού φωτοβολταϊκών συστημάτων που ενσωματώνονται σε κτήρια

Triantafyllou Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C6A4E038-D3C6-45AD-AB76-0DB28B4D5EA0
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Τριανταφύλλου, "Βελτιστοποίηση της αξιοπιστίας του σχεδιασμού φωτοβολταϊκών συστημάτων που ενσωματώνονται σε κτήρια", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92238
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη στη σημερινή εποχή και ειδικότερα η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα οποία έχουν την δυνατότητα να ενσωματωθούν σε κατοικίες και κτήρια ως δομικά στοιχεία της κατασκευής τους. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για την κάλυψη του απαιτούμενου φορτίου, έχουν όμως το μειονέκτημα ότι η αξιοπιστία λειτουργίας τους επηρεάζεται από τις χρονικά μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή εγκατάστασης τους.Σε αυτή την διπλωματική εργασία αναπτύχθηκε μία υπολογιστική μέθοδος σχεδιασμού φωτοβολταϊκών συστημάτων που ενσωματώνονται σε κτήρια, με στόχο την βελτιστοποίηση της αξιοπιστίας τους. Η βελτιστοποίηση πραγματοποιείται για φωτοβολταϊκά συστήματα που είναι διασυνδεδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο και έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας, για συστήματα που είναι διασυνδεδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο και δεν έχουν την δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας και για συστήματα που είναι πλήρως αυτόνομα. Η διαδικασία βέλτιστου σχεδιασμού κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος πραγματοποιείται με προσομοίωση της λειτουργίας του χρησιμοποιώντας πολλαπλές χρονοσειρές ηλιακής ακτινοβολίας και θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια ολόκληρου του χρόνου ζωής του, οι οποίες παράγονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο Stochastic Weather Generator. Τα αποτελέσματα βελτιστοποίησης έδειξαν ότι με την μέθοδο σχεδιασμού που αναπτύχθηκε, βελτιώνεται η αξιοπιστία των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σύγκριση με τη σχεδίαση τους χρησιμοποιώντας μετεωρολογικά δεδομένα που βασίζονται μόνο στο Typical Meteorological Year.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά