Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία διασταλλάγματος απο τον ΧΥΤΑ Χανίων σε πιλοτικά συστήματα Τεχνητών Υγροβιότοπων οριζόντιας υπόγειας ροής με χαλίκι και βιοεξανθράκωμα ως πληρωτικά υλικά

Gialidis Miltiadis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3130EF4B-97B9-4ADF-9D9D-C36BB53A4E34
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιλτιάδης Γιαλίδης, "Επεξεργασία διασταλλάγματος απο τον ΧΥΤΑ Χανίων σε πιλοτικά συστήματα Τεχνητών Υγροβιότοπων οριζόντιας υπόγειας ροής με χαλίκι και βιοεξανθράκωμα ως πληρωτικά υλικά", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92240
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη σημερινή εποχή, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους κάθε κοινωνίας. Η σωστή επεξεργασία και ηδιαχείριση των αποβλήτων συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου. Για να συμβεί όμως αυτό, πρέπει να υιοθετηθούν πρακτικές και μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων οι οποίες να βασίζονται στη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα στραγγίσματα, τα οποία είναι και το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας, είναι τα υγρά απόβλητα που παράγονται σε έναν χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και είναι αρκετά ρυπογόνα και επικίνδυνα για το περιβάλλον. Επομένως, κρίνεται μείζονος σημασίας η διαχείρισή τους και ιδιαίτερα με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον αλλά και οικονομικές ταυτόχρονα.Οι τεχνητοί υγροβιότοποι αποτελούν μια αποτελεσματική και βιώσιμη τεχνολογία, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει και/ή συνδυαστεί με τις συμβατικές φυσικοχημικές μεθόδους για την επεξεργασία στραγγισμάτων που προέρχονται από Χ.Υ.Τ.Α. Αυτό οφείλεται στις χαμηλές έως μηδενικές ενεργειακές απαιτήσεις, στο χαμηλό κόστος κατασκευής, ιδιαίτερα χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης αλλά και στην αυτονομία και τον εύκολο χειρισμό τους σε σχέση με τις συμβατικές τεχνολογίες. Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην αποτίμηση της επεξεργασίας στραγγίσματος με πιλοτικές μονάδες τεχνητών υγροβιότοπων, όπου χρησιμοποιείται ως βλάστηση το κοινό καλάμι (Phragmitesaustralis) και πληρωτικά υλικά χαλίκι και βιοεξανθράκωμα προερχόμενο από κλαδέματα ελιάς.Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε τεχνητός υγροβιότοπος οριζόντιας υποεπιφανειακής ροής και το στράγγισμα που μελετήθηκε προήλθε από τη Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων, μετά το στάδιο της κροκίδωσης. Για το πείραμα χρησιμοποιήθηκαν δυο πιλοτικές μονάδες: η πρώτη πληρώθηκε με χαλίκι (G) και η δεύτερη με χαλίκι και βιοεξανθράκωμα (GB). Οι μονάδες αυτές τροφοδοτούνταν με διαστάλλαγμα καθημερινά και κάθε βδομάδα πραγματοποιούνταν δειγματοληψίες και φυσικοχημικές αναλύσεις. Στα δύο συστήματα μελετήθηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εισροής και της εκροής και υπολογίστηκαν οι απομακρύνσεις των ρύπων με γνώμονα φυσικοχημικές παραμέτρους pHκαι EC, τις βιολογικές και χημικές παραμέτρους COD, TSS, NH4-N,NO3-NNO2-N, TP,PO43—P και μετάλλων.Επιπλέον, κατά την διάρκεια του πειράματος γινόταν και ημερήσια καταγραφή των όγκων της εισροής και της εκροής, δεδομένα απαραίτητα για τον υπολογισμό της εξατμισοδιαπνοής των δύο μονάδων.Τα αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν πως η μονάδα με το χαλίκι και το βιοεξανθράκωμα ήταν αρκετά αποδοτικότερη στην απομάκρυνση του ρυπαντικού φορτίου, υποδεικνύοντας ότι η χρήση βιοεξανθρακώματος αποτελεί σημείο αναφοράς της παρούσας εργασίας. Η αντικατάσταση, λοιπόν, ορισμένων συμβατικών διεργασιών του ΧΥΤΑ με συστήματα ΤΥ οριζόντιας υπό επιφανειακής ροής με πληρωτικα υλικά το χαλίκι και το βιοεξανθρακωμα αποτελεί μια βάσιμη και υποσχόμενη εναλλακτική λύση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά