Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διαδικασία δημιουργίας τοπογραφικού χάρτη με Γ.Σ.Π. και χρήση του σε περιβαλλοντικές εφαρμογές

Tzimas Stefanos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/428DCE79-6423-4D34-9362-C5C188C2566F
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στέφανος Τζήμας, "Διαδικασία δημιουργίας τοπογραφικού χάρτη με Γ.Σ.Π. και χρήση του σε περιβαλλοντικές εφαρμογές", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92283
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι τοπογραφικοί χάρτες για περιβαλλοντικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα. Κατασκευάζονται γρηγορότερα σε σχέση με το παρελθόν, χάρη στη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και στην ευρεία χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, που έχουν επηρεάσει και τις χαρτογραφικές εργασίες. Στη χαρτογραφία η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών βοήθησε στη δημιουργία οργανωμένων βάσεων δεδομένων, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους χαρτογραφικούς φορείς να έχουν πρόσβαση σε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων.Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη δημιουργία τοπογραφικών χαρτών με χρήση σε περιβαλλοντικές εφαρμογές, όπως είναι η αποτύπωση του αιγιαλού και ο προσδιορισμός καμένων εκτάσεων μετά από μια δασική πυρκαγιά και αποτελούν γραμμικά και επιφανειακά δεδομένα αντίστοιχα. Ερευνάται η διαδικασία παραγωγής χαρτών υπό το πρίσμα της μηχανικής περιβάλλοντος. Μέσα από τη λήψη και την επεξεργασία των τοπογραφικών δεδομένων αναλύονται οι περιβαλλοντικές συνιστώσες που επηρεάζουν το τοπικό οικοσύστημα και αναδεικνύεται η άρρηκτη σχέση μεταξύ της μηχανικής περιβάλλοντος και της επιστήμης της τοπογραφίας. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη σύνταξη της διπλωματικής εργασίας χωρίζεται σε τέσσερα διακριτά μέρη. Αρχικά γίνεται διερεύνηση των προσφερόμενων δεδομένων της περιοχής που επιλέγουμε να εξετάσουμε. Έπειτα γίνεται συλλογή δεδομένων –στοιχείων που αφορούν την εφαρμογή, τόσο τοπογραφικού όσο και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Τέτοια δεδομένα αποτελούν διάφορες ισοϋψείς καμπύλες και γενικά αναφορές στο ανάγλυφο της περιοχής, στατιστικά δεδομένα (δεδομένα απογραφής), αλλά και δεδομένα που αφορούν το περιβαλλοντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Έπειτα γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων που συλλέχθηκαν καθώς δημιουργούνται και νέα μέσω της διαδικασίας της ψηφιοποίησης για την τελική δημιουργία ψηφιακών θεματικών χαρτών. Για την αξιοποίηση των παραπάνω στοιχείων και την υλοποίηση της ψηφιοποίησης και της σύνταξης του χάρτη έγινε χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων που μας δίνει τη δυνατότητα να μελετούμε, να επεξεργαζόμαστε, να δημιουργούμε αλλά και να συγκρίνουμε δεδομένα και πληροφορίες. Μέσω των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων ο αναγνώστης δύναται να κατανοήσει τη σημασία παρουσίας δικτύου δεδομένων τοπογραφικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπου διασφαλίζοντας πάντα την προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος διατυπώνονται προτάσεις για την ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό των στοιχείων που έχουμε στη διάθεση μας. Η παρούσα διπλωματική μπορεί να αποτελέσει βάση για επιπλέον μελέτη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά